Hebrew University i Jerusalem er Israels beste universitet, og verdens 145 beste. Det fremgår av den nylig offentliggjorte 2018 QS World University Rankings. Det plasserer det israelske universitetet blant den øverst 1 prosenten av verdens mer enn 26 000 universiteter, og blant de 15 prosent beste universitetene blant de 980 som er med i denne undersøkelsen, der de antatt beste universitetene er tatt med. Av de 7 institusjonene som ble vurdert i Israel ble det hebraiske universitetet rangert først for akademisk omdømme og først i samlet poengsum, skriver telegrambyrået Jewish News International. Prof. Menahem Ben-Sasson, president for Hebrew University i Jerusalem, sier i en uttalelse at denne rangeringen er en velfortjent anerkjennelse av den hebraiske universitets internasjonale ledelse i akademikere og forskning. «I de senere år har universitetets administrasjon gjort en sterk innsats for å tiltrekke seg de beste studentene, lærerne og forskerne, og å utstyre dem med de beste verktøyene for å lykkes. Til gjengjeld har våre fakultet og studenter gjort bidrag i verdensklasse på ulike felt, alt fra kunst og humaniora til grunn- og anvendt vitenskap," sier han. QS World University Rankings har siden 2004 årlig vurdert verdens beste utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning. For å sette opp 2018 rangeringer analyserte QS mer enn 75 millioner sitater fra mer enn 12 millioner papirer og 115.000 spørreskjemaer fra arbeidsgivere og akademikere, og betraktet mer enn 4000 universiteter før de evaluerte 980 av dem. Verdens beste universiteter ifølge denne undersøkelsen er Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Harvard University, California Institute of Technology, University of Cambridge og Oxford University.  

Hebrew University i Jerusalem er Israels beste universitet, og verdens 145 beste. Det fremgår av den nylig offentliggjorte 2018 QS World University Rankings. Det plasserer det israelske universitetet blant den øverst 1 prosenten av verdens mer enn 26 000 universiteter, og blant de 15 prosent beste universitetene blant de 980 som er med i denne undersøkelsen, der de antatt beste universitetene er tatt med.

Av de 7 institusjonene som ble vurdert i Israel ble det hebraiske universitetet rangert først for akademisk omdømme og først i samlet poengsum, skriver telegrambyrået Jewish News International.

Prof. Menahem Ben-Sasson, president for Hebrew University i Jerusalem, sier i en uttalelse at denne rangeringen er en velfortjent anerkjennelse av den hebraiske universitets internasjonale ledelse i akademikere og forskning. «I de senere år har universitetets administrasjon gjort en sterk innsats for å tiltrekke seg de beste studentene, lærerne og forskerne, og å utstyre dem med de beste verktøyene for å lykkes. Til gjengjeld har våre fakultet og studenter gjort bidrag i verdensklasse på ulike felt, alt fra kunst og humaniora til grunn- og anvendt vitenskap,” sier han.

QS World University Rankings har siden 2004 årlig vurdert verdens beste utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning. For å sette opp 2018 rangeringer analyserte QS mer enn 75 millioner sitater fra mer enn 12 millioner papirer og 115.000 spørreskjemaer fra arbeidsgivere og akademikere, og betraktet mer enn 4000 universiteter før de evaluerte 980 av dem.

Verdens beste universiteter ifølge denne undersøkelsen er Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Harvard University, California Institute of Technology, University of Cambridge og Oxford University.