«Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling» (OECD) offentligjorde onsdag en ny rapport om den israelske økonomien. Resultatet er oppmuntrende. Rapporten, som ble overrakt den israelske finansministeren Moshe Kahlon (bilde) under en konferanse i Paris, spår en vekst i den israelske økonomien på 3,25 prosent i perioden 2017-2018. Veksten i 2016 var på 4 prosent. Arbeidsledigheten antas å forbli lav, skriver Israel Hayom. Ifølge rapporten har veksten i eiendomsprisene gått ned, men ligger fortsatt på ca. 5% per år, og spenninger på eiendomsmarkedet må fortsatt håndteres av myndighetene for å opprettholde en stabil banksektor, heter det i rapporten. OECD-rapporten oppfordrer også til å øke tempoet der reformer blir implementert for å fremme konkurransen i "sikrede" sektorer, utnytte de trinnene som allerede er satt på plass, og øke produktiviteten og lønnene samtidig som levekostnadene reduseres. Økt konkurranse fra internasjonale selskaper, særlig i landbruks- og næringsmiddelindustrien, vil redusere levekostnadene, mener OECDs eksperter. Kahlon sier at "rapporten indikerer at den israelske økonomien er en sterk økonomi, med lav arbeidsledighet og høy forventet vekst."

«Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling» (OECD) offentligjorde onsdag en ny rapport om den israelske økonomien. Resultatet er oppmuntrende. Rapporten, som ble overrakt den israelske finansministeren Moshe Kahlon (bilde) under en konferanse i Paris, spår en vekst i den israelske økonomien på 3,25 prosent i perioden 2017-2018. Veksten i 2016 var på 4 prosent. Arbeidsledigheten antas å forbli lav, skriver Israel Hayom.

Ifølge rapporten har veksten i eiendomsprisene gått ned, men ligger fortsatt på ca. 5% per år, og spenninger på eiendomsmarkedet må fortsatt håndteres av myndighetene for å opprettholde en stabil banksektor, heter det i rapporten.

OECD-rapporten oppfordrer også til å øke tempoet der reformer blir implementert for å fremme konkurransen i “sikrede” sektorer, utnytte de trinnene som allerede er satt på plass, og øke produktiviteten og lønnene samtidig som levekostnadene reduseres. Økt konkurranse fra internasjonale selskaper, særlig i landbruks- og næringsmiddelindustrien, vil redusere levekostnadene, mener OECDs eksperter.

Kahlon sier at “rapporten indikerer at den israelske økonomien er en sterk økonomi, med lav arbeidsledighet og høy forventet vekst.”