Etterspørselen etter arbeidskraft og lønnene i israelsk høyteknologsektor blomstrer, ifølge tall fra Jobinfo, et firma som formidler jobber til høyteknologibransjen. Lønn for datateknologimedarbeidere varierer fra 18 000 shekel til 40 000 shekel pr. måned, avhengig av erfaring. Etterspørselen stiger for høyteknologisk arbeid i alle sektorer. Den steg med hele 124% i programvare, 169% i maskinvare, 69% i Internett og 83% i biomed, de første fire måneden i 2017. "Det er som science fiction. Hele verden er koblet til Internett, mobil og sosiale nettverk og utallige data om oss krever endring i bevissthet og atferd. Som et resultat av disse endringene er det en økende etterspørsel etter utviklere / algoritmepersonell i cyber, store data, kameraer, lasere, sensorer, etc, "sier Jobinfos direktør Sarit Malka-Lieberman til den israelske næringslivsavisen Globes. Ifølge Jobinfo-spesialister søker høyteknologiselskapene nå etter kandidater med erfaring i å utvikle algoritmer for dyp læring, maskinlæring og bildebehandling. I tillegg øker etterspørselen etter kandidater med erfaring i stor datautvikling.

Etterspørselen etter arbeidskraft og lønnene i israelsk høyteknologsektor blomstrer, ifølge tall fra Jobinfo, et firma som formidler jobber til høyteknologibransjen. Lønn for datateknologimedarbeidere varierer fra 18 000 shekel til 40 000 shekel pr. måned, avhengig av erfaring. Etterspørselen stiger for høyteknologisk arbeid i alle sektorer.

Den steg med hele 124% i programvare, 169% i maskinvare, 69% i Internett og 83% i biomed, de første fire måneden i 2017.

“Det er som science fiction. Hele verden er koblet til Internett, mobil og sosiale nettverk og utallige data om oss krever endring i bevissthet og atferd. Som et resultat av disse endringene er det en økende etterspørsel etter utviklere / algoritmepersonell i cyber, store data, kameraer, lasere, sensorer, etc, “sier Jobinfos direktør Sarit Malka-Lieberman til den israelske næringslivsavisen Globes.

Ifølge Jobinfo-spesialister søker høyteknologiselskapene nå etter kandidater med erfaring i å utvikle algoritmer for dyp læring, maskinlæring og bildebehandling. I tillegg øker etterspørselen etter kandidater med erfaring i stor datautvikling.