Studenter fra over 50 land konkurrerer i en årlig filosofisk essaykonkurranse, som har som mål å oppmuntre til kritisk tenkning.. Gullmedaljen gikk i år til den 17 år gamle israeleren Mor Divshi. Hun skrev på et fremmed språk om digital tidsalder, dens effekter på mellommenneskelige, faglige forbindelser, skriver Israel Hayom. Dette var den 25 internasjonale konkurransen, kalt filosofiens olympiade. Den ble i år avholdt i Rotterdam i Nederland. Divishi delte førsteplassen med tre andre elever. Deltagerne fikk fire timer til å skrive et filosofisk essay, og det måtte ikke skrives på eget morsmål. "Jeg skrev et essay om hvordan den digitale tidsalderen endret mellommenneskelige og profesjonelle forbindelser," forteller Divshi til Israel Hayom. Hun forteller om spennende minutter da premiene ble lest opp. Dommerne begynte med navnene til de to andre gullmedaljevinnerne, og ventet med den unge israeleren til slutt. «Jeg trodde jeg ikke hadde noen sjanse, men da overrasket de meg,» sier hun. 17 år gamle Divshi er elev ved det prestisjetunge Israels kunst- og vitenskapsakademi i Jerusalem. Hun deltok sammen med en klassekamerat og ble ledsaget av sin filosofilærer. «The International Philosophy Olympiad», som er det offisielle navnet, er en internasjonal konkurranse på høyt nivå for videregående studenter som er organisert i regi av International Federation of Philosophical Societies, den høyeste ikke-statlige organisasjonen for filosofi, og støttes av UNESCO. I henhold til konkurransens arrangører inkluderer målene for arrangementet å fremme filosofisk utdanning, oppmuntre til kritisk og kreativ tenkning og dyrking av intellektuelle utvekslinger mellom ungdom fra forskjellige land.

Studenter fra over 50 land konkurrerer i en årlig filosofisk essaykonkurranse, som har som mål å oppmuntre til kritisk tenkning.. Gullmedaljen gikk i år til den 17 år gamle israeleren Mor Divshi. Hun skrev på et fremmed språk om digital tidsalder, dens effekter på mellommenneskelige, faglige forbindelser, skriver Israel Hayom.

Dette var den 25 internasjonale konkurransen, kalt filosofiens olympiade. Den ble i år avholdt i Rotterdam i Nederland. Divishi delte førsteplassen med tre andre elever. Deltagerne fikk fire timer til å skrive et filosofisk essay, og det måtte ikke skrives på eget morsmål.

“Jeg skrev et essay om hvordan den digitale tidsalderen endret mellommenneskelige og profesjonelle forbindelser,” forteller Divshi til Israel Hayom. Hun forteller om spennende minutter da premiene ble lest opp. Dommerne begynte med navnene til de to andre gullmedaljevinnerne, og ventet med den unge israeleren til slutt. «Jeg trodde jeg ikke hadde noen sjanse, men da overrasket de meg,» sier hun.

17 år gamle Divshi er elev ved det prestisjetunge Israels kunst- og vitenskapsakademi i Jerusalem. Hun deltok sammen med en klassekamerat og ble ledsaget av sin filosofilærer.
«The International Philosophy Olympiad», som er det offisielle navnet, er en internasjonal konkurranse på høyt nivå for videregående studenter som er organisert i regi av International Federation of Philosophical Societies, den høyeste ikke-statlige organisasjonen for filosofi, og støttes av UNESCO.

I henhold til konkurransens arrangører inkluderer målene for arrangementet å fremme filosofisk utdanning, oppmuntre til kritisk og kreativ tenkning og dyrking av intellektuelle utvekslinger mellom ungdom fra forskjellige land.