I 1978 kapret Dalal Mughrabi en buss og drepte 35 sivile israelere, deriblant 12 barn. 71 personer ble såret under angrepet på bussen. Selv ble hun drept i den etterfølgende kampen mellom terrorister og israelske sikkerhetsstyrker. Nå hylles hun av de palestinske myndighetene, som har bygget et kvinnesenter til hennes ære og i hennes navn. Pengene kom fra lommebøkene til norske skattebetalere, skriver Ynet News. Det nye kvinnesenteret har mottatt midler fra Norge gjennom den palestinske valgkommisjonen og en organisasjon kalt "FNs kvinner i Palestina", som fremmer palestinske kvinners deltagelse i valg. Den norske utenriksministeren, Børge Brende, har reagert på at kvinnesenteret brukes til å forherlige et terrorangrep. «Jeg fordømmer denne beslutningen i størst mulig grad,» sier han ifølge den israelske avisen. "Norge vil ikke tillate seg å bli identifisert med institusjoner som er oppkalt etter terrorister på en slik måte, og vi vil ikke godta bruken av norsk hjelp til slike formål." Det norske utenriksdepartementet krever nå at logoen fjernes fra bygningen, og at de palestinske selvstyremyndighetene returnerer pengestøtten. "Norge vil ikke inngå noen nye bistandsavtaler med den palestinske valgkommisjonen eller FNs kvinner i Palestina før prosedyrer er innført for å sikre at handlinger som denne ikke skjer igjen i fremtiden," sier han. "Norge tok det riktige skrittet. En fast holdning mot helliggjørelsen av terrorister er en integrert del av den internasjonale innsatsen for å utrydde terrorisme. Vi anbefaler at det internasjonale samfunnet grundig kontrollerer hvor pengene deres er investert, og vi forventer at alle prosjektpartnere skal opptre som Norge gjorde," heter det i en uttalelse fra det israelske utenriksdepartementet.

I 1978 kapret Dalal Mughrabi en buss og drepte 35 sivile israelere, deriblant 12 barn. 71 personer ble såret under angrepet på bussen. Selv ble hun drept i den etterfølgende kampen mellom terrorister og israelske sikkerhetsstyrker. Nå hylles hun av de palestinske myndighetene, som har bygget et kvinnesenter til hennes ære og i hennes navn. Pengene kom fra lommebøkene til norske skattebetalere, skriver Ynet News.

Det nye kvinnesenteret har mottatt midler fra Norge gjennom den palestinske valgkommisjonen og en organisasjon kalt “FNs kvinner i Palestina”, som fremmer palestinske kvinners deltagelse i valg.

Den norske utenriksministeren, Børge Brende, har reagert på at kvinnesenteret brukes til å forherlige et terrorangrep. «Jeg fordømmer denne beslutningen i størst mulig grad,» sier han ifølge den israelske avisen. “Norge vil ikke tillate seg å bli identifisert med institusjoner som er oppkalt etter terrorister på en slik måte, og vi vil ikke godta bruken av norsk hjelp til slike formål.” Det norske utenriksdepartementet krever nå at logoen fjernes fra bygningen, og at de palestinske selvstyremyndighetene returnerer pengestøtten.

“Norge vil ikke inngå noen nye bistandsavtaler med den palestinske valgkommisjonen eller FNs kvinner i Palestina før prosedyrer er innført for å sikre at handlinger som denne ikke skjer igjen i fremtiden,” sier han.

“Norge tok det riktige skrittet. En fast holdning mot helliggjørelsen av terrorister er en integrert del av den internasjonale innsatsen for å utrydde terrorisme. Vi anbefaler at det internasjonale samfunnet grundig kontrollerer hvor pengene deres er investert, og vi forventer at alle prosjektpartnere skal opptre som Norge gjorde,” heter det i en uttalelse fra det israelske utenriksdepartementet.