Israelske forskere ved Ben-Gurion University of the Negev (BGU) har gjort betydelige fremskritt i å bestemme årsakene til nevrogenerative sykdommer hos eldre, inkludert Alzheimers og Parkinsons, skriver Ynet News. Alzheimers sykdom rammer rundt 50 prosent av personer over 90 år, noe som tyder på at årsakene hovedsakelig er aldersrelaterte. Aldring er hovedfaktoren i utviklingen av en neurodegenerativ sykdom. Den vanlige konsensus er at aldring er et resultat av akkumulering av skade på DNA, hovedsakelig et resultat av kroppens manglende implementering av prosesser for å fullstendig reparere sitt DNA gjennom årene, forklarer Ynet News. En studie med tittelen "Neuroprotective Functions for Histone Deacetylase SIRT6", ledet av dr. Deborah Toiber fra Institutt for biovitenskap ved Ben-Gurion University bruker mus for å vise at nivåene av stress-responsivt protein Sirtuin-6 (SIRT6) er korrelert med DNA-reparasjonsfunksjoner. En reduksjon i SIRT6-proteinnivåer resulterte i økt DNA-skade. SIRT6 var nesten helt fraværende hos pasienter med Alzheimers sykdom. Forskerne fant ut at høye nivåer av SIRT6 bidrar til DNA-reparasjon, mens lave nivåer tillater DNA-skadeakkumulering. "Hvis en reduksjon i SIRT6 (og mangel på DNA-reparasjon) er starten på kjeden som slutter i neurodegenerative sykdommer hos eldre, bør vi fokusere vår forskning på hvordan vi kan opprettholde produksjonen av SIRT6 og unngå DNA-skader som fører til disse sykdommene," sier dr. Deborah Toiber til Ynet News.

Israelske forskere ved Ben-Gurion University of the Negev (BGU) har gjort betydelige fremskritt i å bestemme årsakene til nevrogenerative sykdommer hos eldre, inkludert Alzheimers og Parkinsons, skriver Ynet News. Alzheimers sykdom rammer rundt 50 prosent av personer over 90 år, noe som tyder på at årsakene hovedsakelig er aldersrelaterte.

Aldring er hovedfaktoren i utviklingen av en neurodegenerativ sykdom. Den vanlige konsensus er at aldring er et resultat av akkumulering av skade på DNA, hovedsakelig et resultat av kroppens manglende implementering av prosesser for å fullstendig reparere sitt DNA gjennom årene, forklarer Ynet News.

En studie med tittelen “Neuroprotective Functions for Histone Deacetylase SIRT6”, ledet av dr. Deborah Toiber fra Institutt for biovitenskap ved Ben-Gurion University bruker mus for å vise at nivåene av stress-responsivt protein Sirtuin-6 (SIRT6) er korrelert med DNA-reparasjonsfunksjoner. En reduksjon i SIRT6-proteinnivåer resulterte i økt DNA-skade. SIRT6 var nesten helt fraværende hos pasienter med Alzheimers sykdom.

Forskerne fant ut at høye nivåer av SIRT6 bidrar til DNA-reparasjon, mens lave nivåer tillater DNA-skadeakkumulering. “Hvis en reduksjon i SIRT6 (og mangel på DNA-reparasjon) er starten på kjeden som slutter i neurodegenerative sykdommer hos eldre, bør vi fokusere vår forskning på hvordan vi kan opprettholde produksjonen av SIRT6 og unngå DNA-skader som fører til disse sykdommene,” sier dr. Deborah Toiber til Ynet News.