I år er det 50 år siden Israel erobret de østlige delene av Jerusalem fra Jordan etter at Israel ble angrepet fra nabostaten. I løpet av disse årene er den jødiske befolkningen i Jerusalem, landets hovedstad, økt fra 197 700 til 542 000, takket være økt fruktbarhet og bygging av nye nabolag, skriver Israel Hayom. Jerusalems befolkning ved utgangen av 2015 var på 865 700, dobbelt så stor som Tel Aviv-Jaffa. Befolkningsøkningen har vært på hele 174 prosent. I 2015 ble rundt 24 000 barn født i Jerusalem, 13% av alle babyer født i Israel. Gjennomsnittlig antall barn per familie i Jerusalem er 3,9, sammenlignet med landsomfattende gjennomsnitt på 3,1 og Tel Aviv-Jaffa-gjennomsnittet på 2,2. Fruktbarhetsgraden i Jerusalem de siste årene har økt blant jøder, mens den avtar blant arabere, skriver den israelske avisen. I 2015 var antall barn per jødisk familie i Jerusalem på 4,3. "Veksten i den jødiske sektoren gjenspeiler veksten til de ultra-ortodokse og religiøse samfunnene, mens nedgangen i den arabiske sektoren hovedsakelig gjenspeiler modernisering," sier Yair Assaf-Shapira, en forsker ved instituttet. I 2015 fikk 3.138 innvandrere nye hjem i Jerusalem - det største antallet siden begynnelsen av årtusenet. Tall viser at 96% av husstandene i Jerusalem har minst en mobiltelefon, tilsvarende statistikken for den israelske befolkningen som står på 97%.

I år er det 50 år siden Israel erobret de østlige delene av Jerusalem fra Jordan etter at Israel ble angrepet fra nabostaten. I løpet av disse årene er den jødiske befolkningen i Jerusalem, landets hovedstad, økt fra 197 700 til 542 000, takket være økt fruktbarhet og bygging av nye nabolag, skriver Israel Hayom. Jerusalems befolkning ved utgangen av 2015 var på 865 700, dobbelt så stor som Tel Aviv-Jaffa. Befolkningsøkningen har vært på hele 174 prosent.

I 2015 ble rundt 24 000 barn født i Jerusalem, 13% av alle babyer født i Israel. Gjennomsnittlig antall barn per familie i Jerusalem er 3,9, sammenlignet med landsomfattende gjennomsnitt på 3,1 og Tel Aviv-Jaffa-gjennomsnittet på 2,2.

Fruktbarhetsgraden i Jerusalem de siste årene har økt blant jøder, mens den avtar blant arabere, skriver den israelske avisen. I 2015 var antall barn per jødisk familie i Jerusalem på 4,3.

“Veksten i den jødiske sektoren gjenspeiler veksten til de ultra-ortodokse og religiøse samfunnene, mens nedgangen i den arabiske sektoren hovedsakelig gjenspeiler modernisering,” sier Yair Assaf-Shapira, en forsker ved instituttet. I 2015 fikk 3.138 innvandrere nye hjem i Jerusalem – det største antallet siden begynnelsen av årtusenet. Tall viser at 96% av husstandene i Jerusalem har minst en mobiltelefon, tilsvarende statistikken for den israelske befolkningen som står på 97%.