Et banebrytende eksperiment utført på Hadassah sykehus i Jerusalem ved hjelp av embryonale stamceller har lykkes i å forhindre blindhet hos eldre, skriver Ynet News. "Hvis behandlingen har vist seg å være effektiv, vil vi implantere cellene på et tidlig stadium av sykdommen, og dermed hindre millioner av eldre mennesker rundt om i verden å miste synet," sier den israelske professoren Benjamin Reubinoff til den israelske avisen. Forskerne brukte stamceller til å transplantere retinale pigmentceller til eldre pasienter med nedsatt syn. Retinal degenerasjon i eldre alder er en særlig vanlig sykdom i den vestlige verden. 30 prosent av voksne eldre enn 75 lider av det, og 6 til 8 prosent av dem lider av totalt synstap. Prof. Benjamin Reubinoff, direktør for Hadassah senter for embryonal stamcelleforskning, og en ekspert innen obstetrik og gynekologi, grunnla et selskap kalt Cellcure, som fokuserer på å utvikle embryonal stamcelletransplantasjon hos pasienter med uhelbredelige sykdommer i nervesystemet og øynene. Forskerne måtte utvikle en kultur for de embryonale stamcellene som bare ville inneholde pigmentcellene i netthinnen og bevise at disse cellene var sikre og effektive i eksperimenter hos mus og rotter. Etter å ha fått godkjenning fra det israelske helsedepartementet og Næringsmiddel- og legemiddeladministrasjonen ble det besluttet å gjennomføre et forsøk på mennesker. Prof. Reubinoff og prof. Eyal Banin, direktør for Center for Retinal Degeneration Diseases hos Hadassahs Department of Ophthalmology, begynte å utføre transplantasjoner hos fem pasienter. Ved hjelp av avbildning fant de at de transplanterte cellene ble vellykket absorbert i netthinnen, skriver Ynet News. "Dette er en stor suksess for oss. Forløpet for de eldre har vært stabil og har ikke forverret seg som det ville ha skjedd uten transplantasjonen," forklarer prof. Reubinoff. Til tross for forsøkets suksess tror forskerne at det vil ta mer tid før behandlingen vil være tilgjengelig for alle pasientene. "Vi må også bevise sikkerhet og effekt før vi gjør den effektiv for alle," konkluderer prof. Reubinoff.

Et banebrytende eksperiment utført på Hadassah sykehus i Jerusalem ved hjelp av embryonale stamceller har lykkes i å forhindre blindhet hos eldre, skriver Ynet News. “Hvis behandlingen har vist seg å være effektiv, vil vi implantere cellene på et tidlig stadium av sykdommen, og dermed hindre millioner av eldre mennesker rundt om i verden å miste synet,” sier den israelske professoren Benjamin Reubinoff til den israelske avisen.

Forskerne brukte stamceller til å transplantere retinale pigmentceller til eldre pasienter med nedsatt syn. Retinal degenerasjon i eldre alder er en særlig vanlig sykdom i den vestlige verden. 30 prosent av voksne eldre enn 75 lider av det, og 6 til 8 prosent av dem lider av totalt synstap.

Prof. Benjamin Reubinoff, direktør for Hadassah senter for embryonal stamcelleforskning, og en ekspert innen obstetrik og gynekologi, grunnla et selskap kalt Cellcure, som fokuserer på å utvikle embryonal stamcelletransplantasjon hos pasienter med uhelbredelige sykdommer i nervesystemet og øynene.

Forskerne måtte utvikle en kultur for de embryonale stamcellene som bare ville inneholde pigmentcellene i netthinnen og bevise at disse cellene var sikre og effektive i eksperimenter hos mus og rotter. Etter å ha fått godkjenning fra det israelske helsedepartementet og Næringsmiddel- og legemiddeladministrasjonen ble det besluttet å gjennomføre et forsøk på mennesker.

Prof. Reubinoff og prof. Eyal Banin, direktør for Center for Retinal Degeneration Diseases hos Hadassahs Department of Ophthalmology, begynte å utføre transplantasjoner hos fem pasienter.

Ved hjelp av avbildning fant de at de transplanterte cellene ble vellykket absorbert i netthinnen, skriver Ynet News. “Dette er en stor suksess for oss. Forløpet for de eldre har vært stabil og har ikke forverret seg som det ville ha skjedd uten transplantasjonen,” forklarer prof. Reubinoff.

Til tross for forsøkets suksess tror forskerne at det vil ta mer tid før behandlingen vil være tilgjengelig for alle pasientene. “Vi må også bevise sikkerhet og effekt før vi gjør den effektiv for alle,” konkluderer prof. Reubinoff.