«Det er med sjokk og vantro vi hører at LO går inn for internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, dette på tross av at den nyvalgte LO-lederen er i mot en slik boikott. Der er ingen regjering i moderne norsk historie som har støttet eller vil støtte et slikt vedtak». Det sier styreleder i Norsk Israelsk Handelskammer, Willy David Ekre, i en kommentar til LO-kongressens boikottvedtak.  «Vedtaket med dets ordlyd vil i sin ytterste konsekvens føre til at Staten Israel blir utslettet. Jeg kan ikke begripe annet enn at her må mange ha stemt for resolusjonen uten å forstå implikasjonene av å gjennomføre et slikt vedtak,» sier han. «Det er mange måter å oppnå fred og enighet på,» påpeker styrelederen, men boikott er ikke et virkemiddel han og Norsk Israelsk Handelskammer tror gir ønsket resultat på veien videre mot fred. «Denne type boikott vil aldri bidra til en fredelig løsning i dette området. Vi kan alle forestille oss hvordan f eks Norge ville reagert dersom vi ble utsatt for slike holdninger og tiltak,» sier han. Ekre viser til at Norsk-Israelsk Handelskammer har som mål å øke handel og kulturelt og akademisk samarbeid mellom Norge og Israel. «Vi vet at dette er en kjent positiv metode for å oppnå et godt og langsiktig samarbeid som kan føre til fruktbare løsninger på lang sikt, «mener han. «Vi vil hevde at LO med dette vedtaket demonstrere en alvorlig mangel på innsikt i situasjonen i området og forstår ikke hvilke konsekvenser dette har ikke minst for det palestinske folket. Vi var sikre på at LO kjemper for arbeidstakere som vil tjene til livets brød på en ærlig måte. Ved å arbeide for denne type boikott så kan konsekvensene meget vel bli at antallet arbeidsplasser reduseres og ledigheten øke i et område hvor det er vanskelig nok fra før. I mange tilfeller er det palestinske arbeidere som rammes ved at Israelske bedrifter får dårligere rammevilkår,» sier Willy David ekre, og legger til: «Vedtaket er en tragedie for norsk fagbevegelse, stikk i strid med gjeldende politikk. Vi ser nå en splittet fagbevegelse. Dette tror vi vil få negative konsekvenser for LO». Han avslutter med et kort sitat av Peit Hein "der finnes får av en sådann kaliber at de ikke forstår hva de ikke begriper»

«Det er med sjokk og vantro vi hører at LO går inn for internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, dette på tross av at den nyvalgte LO-lederen er i mot en slik boikott. Der er ingen regjering i moderne norsk historie som har støttet eller vil støtte et slikt vedtak». Det sier styreleder i Norsk Israelsk Handelskammer, Willy David Ekre, i en kommentar til LO-kongressens boikottvedtak. 

«Vedtaket med dets ordlyd vil i sin ytterste konsekvens føre til at Staten Israel blir utslettet. Jeg kan ikke begripe annet enn at her må mange ha stemt for resolusjonen uten å forstå implikasjonene av å gjennomføre et slikt vedtak,» sier han.

«Det er mange måter å oppnå fred og enighet på,» påpeker styrelederen, men boikott er ikke et virkemiddel han og Norsk Israelsk Handelskammer tror gir ønsket resultat på veien videre mot fred. «Denne type boikott vil aldri bidra til en fredelig løsning i dette området. Vi kan alle forestille oss hvordan f eks Norge ville reagert dersom vi ble utsatt for slike holdninger og tiltak,» sier han.

Ekre viser til at Norsk-Israelsk Handelskammer har som mål å øke handel og kulturelt og akademisk samarbeid mellom Norge og Israel. «Vi vet at dette er en kjent positiv metode for å oppnå et godt og langsiktig samarbeid som kan føre til fruktbare løsninger på lang sikt, «mener han.

«Vi vil hevde at LO med dette vedtaket demonstrere en alvorlig mangel på innsikt i situasjonen i området og forstår ikke hvilke konsekvenser dette har ikke minst for det palestinske folket. Vi var sikre på at LO kjemper for arbeidstakere som vil tjene til livets brød på en ærlig måte. Ved å arbeide for denne type boikott så kan konsekvensene meget vel bli at antallet arbeidsplasser reduseres og ledigheten øke i et område hvor det er vanskelig nok fra før. I mange tilfeller er det palestinske arbeidere som rammes ved at Israelske bedrifter får dårligere rammevilkår,» sier Willy David ekre, og legger til:

«Vedtaket er en tragedie for norsk fagbevegelse, stikk i strid med gjeldende politikk. Vi ser nå en splittet fagbevegelse. Dette tror vi vil få negative konsekvenser for LO».

Han avslutter med et kort sitat av Peit Hein “der finnes får av en sådann kaliber at de ikke forstår hva de ikke begriper»