I første kvartal i år kom det rekordmange turister til Israel. Nå er tallene for april klare. De viser at trenden fortsetter. Aldri før i Israels historie har det kommet flere turister i en april-måned. Og statistikken stemmer også godt med de tilbakemeldingene som kommer fra suvenirbutikkeierne i Gamlebyen i Jerusalem. De innrømmer at dette året har vært bedre enn på lenge, og er svært godt fornøyd med påskebesøket i butikkene deres. 349 000 utenlandske statsborgere kom til landet som turister i april - en økning på 38% i forhold til april 2016 og 21 prosent i forhold til 2015, ifølge Turistdepartementets tall offentliggjort tirsdag. Og selv om suvenirbutikkeierne mener at de turistene som kommer nå er mindre kjøpesterke enn tidligere års turister som i større grad kom fra rike land, viser tallene at turistene legger igjen mange penger, rundt 6 millioner shekel siden begynnelsen av året. Turistminister Yariv Levin sier at den voksende turismen illustrerer fremskrittene som blir gjort i reisesektoren og gir et "enormt" bidrag til israelske økonomi og arbeidsmarked. "Når det er en klar politikk, ser vi resultater," sier Levin til Israel Hayom. Han viser til at antallet turister har vist en oppadgående trend det siste halve året, og håper at «det harde arbeidet vil fortsette å bære frukter». Ca. 40 000 av turistene som ankom i Israel i april, gjorde det landeveien. 34 000 kom fra Jordan og 6 000 fra Egypt. Begge disse tallene er vesentlig høyere enn de samme tallene fra april 2016. I april måned var det også 24.000 dagesbesøk til Israel, en økning på 27% i forhold til april 2016 og en økning på 13% i forhold til april 2015.  

I første kvartal i år kom det rekordmange turister til Israel. Nå er tallene for april klare. De viser at trenden fortsetter. Aldri før i Israels historie har det kommet flere turister i en april-måned. Og statistikken stemmer også godt med de tilbakemeldingene som kommer fra suvenirbutikkeierne i Gamlebyen i Jerusalem. De innrømmer at dette året har vært bedre enn på lenge, og er svært godt fornøyd med påskebesøket i butikkene deres.

349 000 utenlandske statsborgere kom til landet som turister i april – en økning på 38% i forhold til april 2016 og 21 prosent i forhold til 2015, ifølge Turistdepartementets tall offentliggjort tirsdag. Og selv om suvenirbutikkeierne mener at de turistene som kommer nå er mindre kjøpesterke enn tidligere års turister som i større grad kom fra rike land, viser tallene at turistene legger igjen mange penger, rundt 6 millioner shekel siden begynnelsen av året.

Turistminister Yariv Levin sier at den voksende turismen illustrerer fremskrittene som blir gjort i reisesektoren og gir et “enormt” bidrag til israelske økonomi og arbeidsmarked. “Når det er en klar politikk, ser vi resultater,” sier Levin til Israel Hayom. Han viser til at antallet turister har vist en oppadgående trend det siste halve året, og håper at «det harde arbeidet vil fortsette å bære frukter».

Ca. 40 000 av turistene som ankom i Israel i april, gjorde det landeveien. 34 000 kom fra Jordan og 6 000 fra Egypt. Begge disse tallene er vesentlig høyere enn de samme tallene fra april 2016. I april måned var det også 24.000 dagesbesøk til Israel, en økning på 27% i forhold til april 2016 og en økning på 13% i forhold til april 2015.