Forrige tirsdag feiret Israel sin 69. uavhengighetsdag. Da bestod den israelske befolkningen av 8 680 000 mennesker, skriver Ynet News. Ifølge data publisert av det israelske statistiske sentralbyrået (CBS), økte befolkningen med rundt 159 000 i løpet av det siste året, en økning på 1,9%. Siden den siste uavhengighetsdagen ble 174 000 babyer født i Israel, 44 000 mennesker døde, og omkring 30 000 mennesker immigrert. Den dagen i 1948 da Israel ble etablert var befolkningen i Israel på 806 000. Ifølge prognoser, innen 2048 - når staten feirer 100 års uavhengighet - forventes befolkningen i Israel å nå 15,2 millioner. Sentralbyrået for statistikk (CBS) har også gjennomført en global demografisk sammenligning mellom antall jøder i 1948 og i dag. Dataene indikerer at den jødiske befolkningen i verden i 1948 var 11,5 millioner, og bare 6% bodde i Israel. I dag lever ca. 14.4 millioner jøder rundt om i verden, hvorav 43% bor i Israel. Den jødiske befolkningen i Israel er i dag på ca. 6.484.000 innbyggere (74,7% av den totale befolkningen). Den arabiske befolkningen er ca. 1.808.000 (20.8%), og befolkningen av ikke-arabiske kristne, andre religionsfolk og mennesker uten religiøs tilhørighet utgjorde rundt 388.000 (4,5%). 75% av den jødiske befolkningen består av innfødte israelere; 44% definerer seg som verdslig; 24% er tradisjonelle eller ikke veldig religiøse; 11% er religiøse, og 9% er ultra-ortodokse.

Forrige tirsdag feiret Israel sin 69. uavhengighetsdag. Da bestod den israelske befolkningen av 8 680 000 mennesker, skriver Ynet News. Ifølge data publisert av det israelske statistiske sentralbyrået (CBS), økte befolkningen med rundt 159 000 i løpet av det siste året, en økning på 1,9%. Siden den siste uavhengighetsdagen ble 174 000 babyer født i Israel, 44 000 mennesker døde, og omkring 30 000 mennesker immigrert.

Den dagen i 1948 da Israel ble etablert var befolkningen i Israel på 806 000. Ifølge prognoser, innen 2048 – når staten feirer 100 års uavhengighet – forventes befolkningen i Israel å nå 15,2 millioner.

Sentralbyrået for statistikk (CBS) har også gjennomført en global demografisk sammenligning mellom antall jøder i 1948 og i dag. Dataene indikerer at den jødiske befolkningen i verden i 1948 var 11,5 millioner, og bare 6% bodde i Israel. I dag lever ca. 14.4 millioner jøder rundt om i verden, hvorav 43% bor i Israel.

Den jødiske befolkningen i Israel er i dag på ca. 6.484.000 innbyggere (74,7% av den totale befolkningen). Den arabiske befolkningen er ca. 1.808.000 (20.8%), og befolkningen av ikke-arabiske kristne, andre religionsfolk og mennesker uten religiøs tilhørighet utgjorde rundt 388.000 (4,5%).

75% av den jødiske befolkningen består av innfødte israelere; 44% definerer seg som verdslig; 24% er tradisjonelle eller ikke veldig religiøse; 11% er religiøse, og 9% er ultra-ortodokse.