Den israelske forsvarsindustrien eksporterte for rundt 6,5 milliarder dollar i 2016 viser tall fra det israelske forsvarsdepartementet, gjengitt i Ynet News. Det var en økning på 14 prosent sammenlignet med 2015, og markerer andre året på rad med sterk vekst for forsvarskontrakter. Det israelske forsvarsdepartementet mener det blant annet henger sammen med avslutningen av den internasjonale lavkonjunkturen og en økning i globale forsvarsbudsjetter i lys av sikkerhetstrusler. I 2015 eksporterte de to store israelske forsvarsgigantene Elbit Systems og Rafael Advanced Defense Systems militært utstyr for 5,6 milliarder dollar. Elbit Systems, et internasjonalt forsvarselektronikkselskap, sa at eksportsalget utgjorde ca. 78 % av selskapets omsetning i 2016, mens om lag 45 % av Rafael Advanced Defense Systems produksjon er ment for eksport. I løpet av året har forsvarsindustrien, med assistanse fra Forsvarsdepartementet, signert dusinvis av viktige kontrakter, noe som førte til Israels fremskritt i det globale forsvarsmarkedet. “Økningen i nye kontrakter gjenspeiler at den globale økonomiske utviklingen er kommet ut av resesjonen, spesielt i Europa og Nord-Amerika, og en økning i forsvarsbudsjettene i lys av de voksende sikkerhetsutfordringer,” sier brigadegeneral Michael Ben-Baruch i forsvarsdepartementet. Fordelingen av eksporten i 2016 omfatter: luftfartøy og luftsystemforbedringer (20%), observasjon og Optronics (18%), missil og luftvernsystemer (15%), miner og våpenstasjoner (13%), etterretnings- og informasjonssystemer (8%), ubemannede (småfly) (7%), telekommunikasjonssystemer (4%), maritime systemer (1%) og diverse (12%). Geografisk ble det eksportert mest til Asia og stillehavsområdet. Deretter følger Europa foran Nord-Amerika. Det ble også solgt forsvarsmateriell til land i Latin Amerika og Afrika. Forbedringen i det asiatiske salget er først og fremst en konsekvens av en tilnærming mellom Israel og India.

israel-forsvarsmuseumDen israelske forsvarsindustrien eksporterte for rundt 6,5 milliarder dollar i 2016 viser tall fra det israelske forsvarsdepartementet, gjengitt i Ynet News. Det var en økning på 14 prosent sammenlignet med 2015, og markerer andre året på rad med sterk vekst for forsvarskontrakter. Det israelske forsvarsdepartementet mener det blant annet henger sammen med avslutningen av den internasjonale lavkonjunkturen og en økning i globale forsvarsbudsjetter i lys av sikkerhetstrusler.

I 2015 eksporterte de to store israelske forsvarsgigantene Elbit Systems og Rafael Advanced Defense Systems militært utstyr for 5,6 milliarder dollar. Elbit Systems, et internasjonalt forsvarselektronikkselskap, sa at eksportsalget utgjorde ca. 78 % av selskapets omsetning i 2016, mens om lag 45 % av Rafael Advanced Defense Systems produksjon er ment for eksport.

I løpet av året har forsvarsindustrien, med assistanse fra Forsvarsdepartementet, signert dusinvis av viktige kontrakter, noe som førte til Israels fremskritt i det globale forsvarsmarkedet.

“Økningen i nye kontrakter gjenspeiler at den globale økonomiske utviklingen er kommet ut av resesjonen, spesielt i Europa og Nord-Amerika, og en økning i forsvarsbudsjettene i lys av de voksende sikkerhetsutfordringer,” sier brigadegeneral Michael Ben-Baruch i forsvarsdepartementet.

Fordelingen av eksporten i 2016 omfatter: luftfartøy og luftsystemforbedringer (20%), observasjon og Optronics (18%), missil og luftvernsystemer (15%), miner og våpenstasjoner (13%), etterretnings- og informasjonssystemer (8%), ubemannede (småfly) (7%), telekommunikasjonssystemer (4%), maritime systemer (1%) og diverse (12%).

Geografisk ble det eksportert mest til Asia og stillehavsområdet. Deretter følger Europa foran Nord-Amerika. Det ble også solgt forsvarsmateriell til land i Latin Amerika og Afrika.
Forbedringen i det asiatiske salget er først og fremst en konsekvens av en tilnærming mellom Israel og India.