Midt i alt oppstyret om Israels “start-up nasjon”, finnes en mindre kjente suksesshistorie. Den som handler om den høyteknologiske og topp effektive israelske meieriindustrien, skriver Algremeiner, som mener at det ikke er overraskende. Kombinasjonen av israelernes høye etterspørsel etter meieriprodukter og den jødiske statens veldokumenterte oppfinnsomhet har virkelig gjort Israel til et «land som flyter med melk og honning», skriver avisen. Michal Kraus, administrerende direktør for det israelske Dairy Board, forteller til JNS.org at israelerne elsker meieriprodukter. Israelske supermarkeders hyller har ca. 800 varianter av meieriprodukt. I løpet av sommermånedene foretrekker israelere melk, yoghurt, cottage cheese eller myke oster, fordi de er kulere og lettere å fordøye. Harde oster har en tendens til å bli spist mer i vintermånedene, forteller han. Det israelske Dairy Boards beregninger viser at 32 prosent av israelerne forbrukte myke oster i 2016, 30 prosent drakk melk, 26 prosent brukt harde oster og 12 prosent spiste andre meieriprodukter, som for eksempel desserter. Dagens trender i Israels meierimarkeder innebærer “å gå tilbake til grunnleggende, nostalgiske produkter, og også fokusere på “reduksjon av salt og sukker,” ifølge Tzvika Dor, direktør for forretningsutvikling i meierianlegget Gad Dairy. Hennes anlegg produserer fem prosent av alle meieriprodukter som forbrukes i Israel, skriver Algemeiner. Melkeproduksjon i Israel utføres under et kvotesystem som bare finnes i to andre nasjoner, Canada og Norge, skriver avisen. I tilfelle av en økning, eller forventede økning, i etterspørselen etter melkeprodukter løfter Dairy Board kvoten. Mer enn 80 prosent av landets kyr er registrert i en elektronisk database som gjør det mulig å spore slektsforskning, historie, melkemengde og andre faktorer for hver ku. De overvåkes kontinuerlig for produksjonshelse og reproduksjon. Israels Holstein kyr - landets beste rase av melkekyr, som har tilpasset seg et varmt klima - produserer ca. 3000 liter melk per ku per år. Dette tallet er “blant de høyeste i verden, om ikke det høyeste,” sier dr. Ephraim Maltz, en seniorforsker ved Volcani Center, det israelske landbruksdepartementets forsknings- og utviklingsavdeling. Med regjeringens støtte har israelske bønder lært å avle kyr ved å utnytte det naturlige miljøet, til tross for Israels tørre klima og kroniske vannmangel. De israelske bøndenes metoder omfatter fôring av kyr med resirkulerte naturlige matvarer, bruk av resirkulert vann for å vokse fôr og gjenbruk av gjødsel i landbruket. Flere delegasjoner fra andre land har besøkt Israel for å lære om disse teknikkene, skriver avisen. For å øke produksjonen er et flertall av Israels melkekyr “utstyrt med elektronisk individuell identifikasjon, og nesten alle melkestaller er utstyrt med elektroniske melkemålere, forteller Maltz. Spesielle sensorer måler kyrs daglige kroppsvekt og melkesammensetning for protein, fett, laktose og mer. «Det er som å plassere en klokke på en persons hånd for måling av blodtrykk, kroppstemperatur eller andre parameter du ønsker å vite,» sier Michal Kraus til Algemeiner. Disse sensorene forbedrer kuas helse og reproduksjonsevne, og øker effektiviteten i melkeprosessen. Overvåkings og produksjonsteknologier styres av to israelske selskaper, Afimilk og SCR. Disse selskapene er anerkjent over hele verden som meieriindustrien pionerer, og eksporterer sine produkter over hele verden, sier Maltz. Andre cutting-edge teknologier kommer fra Tnuva, Israels største næringsmiddelprodusent. Nylig begynte selskapet å mate noen kyr med et stoff som inneholder lin, som selskapet sier forbedrer både kyrs helse og kvaliteten på melken. Basert på denne teknikken fikk Tnuva frem en ny type melk, “Chalav Hameshek”, som er rik på omega-3 fettsyrer.  

kyrMidt i alt oppstyret om Israels “start-up nasjon”, finnes en mindre kjente suksesshistorie. Den som handler om den høyteknologiske og topp effektive israelske meieriindustrien, skriver Algremeiner, som mener at det ikke er overraskende. Kombinasjonen av israelernes høye etterspørsel etter meieriprodukter og den jødiske statens veldokumenterte oppfinnsomhet har virkelig gjort Israel til et «land som flyter med melk og honning», skriver avisen.

Michal Kraus, administrerende direktør for det israelske Dairy Board, forteller til JNS.org at israelerne elsker meieriprodukter. Israelske supermarkeders hyller har ca. 800 varianter av meieriprodukt. I løpet av sommermånedene foretrekker israelere melk, yoghurt, cottage cheese eller myke oster, fordi de er kulere og lettere å fordøye. Harde oster har en tendens til å bli spist mer i vintermånedene, forteller han.

Det israelske Dairy Boards beregninger viser at 32 prosent av israelerne forbrukte myke oster i 2016, 30 prosent drakk melk, 26 prosent brukt harde oster og 12 prosent spiste andre meieriprodukter, som for eksempel desserter.

Dagens trender i Israels meierimarkeder innebærer “å gå tilbake til grunnleggende, nostalgiske produkter, og også fokusere på “reduksjon av salt og sukker,” ifølge Tzvika Dor, direktør for forretningsutvikling i meierianlegget Gad Dairy. Hennes anlegg produserer fem prosent av alle meieriprodukter som forbrukes i Israel, skriver Algemeiner.

Melkeproduksjon i Israel utføres under et kvotesystem som bare finnes i to andre nasjoner, Canada og Norge, skriver avisen. I tilfelle av en økning, eller forventede økning, i etterspørselen etter melkeprodukter løfter Dairy Board kvoten.

Mer enn 80 prosent av landets kyr er registrert i en elektronisk database som gjør det mulig å spore slektsforskning, historie, melkemengde og andre faktorer for hver ku. De overvåkes kontinuerlig for produksjonshelse og reproduksjon.

Israels Holstein kyr – landets beste rase av melkekyr, som har tilpasset seg et varmt klima – produserer ca. 3000 liter melk per ku per år. Dette tallet er “blant de høyeste i verden, om ikke det høyeste,” sier dr. Ephraim Maltz, en seniorforsker ved Volcani Center, det israelske landbruksdepartementets forsknings- og utviklingsavdeling.

Med regjeringens støtte har israelske bønder lært å avle kyr ved å utnytte det naturlige miljøet, til tross for Israels tørre klima og kroniske vannmangel. De israelske bøndenes metoder omfatter fôring av kyr med resirkulerte naturlige matvarer, bruk av resirkulert vann for å vokse fôr og gjenbruk av gjødsel i landbruket. Flere delegasjoner fra andre land har besøkt Israel for å lære om disse teknikkene, skriver avisen.

For å øke produksjonen er et flertall av Israels melkekyr “utstyrt med elektronisk individuell identifikasjon, og nesten alle melkestaller er utstyrt med elektroniske melkemålere, forteller Maltz. Spesielle sensorer måler kyrs daglige kroppsvekt og melkesammensetning for protein, fett, laktose og mer. «Det er som å plassere en klokke på en persons hånd for måling av blodtrykk, kroppstemperatur eller andre parameter du ønsker å vite,» sier Michal Kraus til Algemeiner.

Disse sensorene forbedrer kuas helse og reproduksjonsevne, og øker effektiviteten i melkeprosessen. Overvåkings og produksjonsteknologier styres av to israelske selskaper, Afimilk og SCR. Disse selskapene er anerkjent over hele verden som meieriindustrien pionerer, og eksporterer sine produkter over hele verden, sier Maltz.

Andre cutting-edge teknologier kommer fra Tnuva, Israels største næringsmiddelprodusent. Nylig begynte selskapet å mate noen kyr med et stoff som inneholder lin, som selskapet sier forbedrer både kyrs helse og kvaliteten på melken. Basert på denne teknikken fikk Tnuva frem en ny type melk, “Chalav Hameshek”, som er rik på omega-3 fettsyrer.