Den første utgaven av 37º C - Life Science Technology Conference & Exhibition, går av stabelen 6 - 7 juni 2017, i Stavanger Forum. 37 ºC er en internasjonal 'business platform' for industri og innovasjon innen helseteknologi. Kenes Exhibition fra Tel Aviv er en av tre partnere i 37 ºC Life Science Technology Conference & Exhibition. International Co-Chair er Ruti Alon som har vært hovedarkitekten bak Biomed, siden den ble etablert for ca 15 år siden. Asaf Iram Investment Manager i GlenRock Group vil delta i investorpanelet 6. juni som skal diskutere hvordan lykkes med å investere i life science selskaper. Glenrock har flere av sine portefølje-selskaper på Nasdaq-børsen i USA. De var også en av investorene i MobiEye som nettopp ble solgt til Intel for 15 milliarder dollar. Dan Shwarzman som er CEO i Mindup digitale helseinkubator vil være med i panelet som diskuterer nasjonale plattformer for innovasjon. På konferansen skal det utforskes ny teknologi og markedstrender som kommer til å forme fremtidens helsevesen, sier Arne Rannestad i Exceller en av arrangørene av konferansen. «På 37 ºC får du en unik anledning til å delta i diskusjoner, teknologipresentasjoner, nettverksbygging, treffe investorer og nye forretningspartnere», i følge Arne Rannestad. Hovedtemaene blir: -Immun onkologi - Digital helse, store data og personlig medisin - Robotteknologi - Akuttmedisin Generelt vil konferansen fokusere på innovasjon og entreprenørskap, samt hvordan investere i, og lede helseteknologi-selskaper. Initiativtakerne til konferansen og utstillingen er i partnerskap Exceller, Stavanger Forum og Kenes Exhibitions. De har i forkant kartlagt 200 selskaper i Norden som grunnlag for å velge å fokusere på digital helse, robotics, immunoterapi og akuttmedisin. De har designet et konferanseprogram med utstilling, for å bidra til å skape en internasjonal 'business platform' for virksomheter og forskningsmiljøer som satser på utvikling og kommersialisering av helseteknologi. Hvem bør delta Verdiskapingen i den norske 'life science' industrien er doblet de siste ti årene, og nådde 50 milliarder kroner i 2014, og fortsetter sin vekst. Investorer kan møte potente teknologiselskaper, bli oppdatert på de nyeste trendene i markedet, og møte nye medinvestorer. Etablerte industriselskaper og sykehus kan utvikle relasjoner til eksisterende og nye kunder, møte oppstartsselskaper og få tilgang til nye talenter. Det utvikles et eget program for studenter og unge entreprenører – YOUNG 37º C – for studenter og unge entreprenører. Akademia og forskere vil få mulighet til å eksponere sine prosjekter. Potensielle gevinster Nye produkter og tjenester vil ha en direkte verdi for både pasienter, pårørende og samfunnet. For pasientene er det snakk om økt forventet levetid, livskvalitet og jobbdeltakelse. For pårørende vil omsorg og tilrettelegging kreve mindre av samfunnets ressurser, ved at pårørende vil oppleve større trygghet for sine kjære med bedre teknologi. Samfunnet kan spare store ressurser ved bruk av nye tjenester og teknologi. Partnere 37º C - Life Science Technology Conference & Exhibition samarbeider med NSCC, IRIS, NHO, UIS, Start UIS, Validé, Helse Stavanger, Nansen Neuroscience Network, Oslo Medtech, Stavanger region, Stavanger Chamber of commerce, Oslo Cancer Cluster, Abelia og Start UiS. Gå ikke glipp av denne konferansen: Påmelding på denne linken: https://37degreescelsius.net/registration/  

TeknologikonferanseDen første utgaven av 37º C – Life Science Technology Conference & Exhibition, går av stabelen 6 – 7 juni 2017, i Stavanger Forum. 37 ºC er en internasjonal ‘business platform’ for industri og innovasjon innen helseteknologi. Kenes Exhibition fra Tel Aviv er en av tre partnere i 37 ºC Life Science Technology Conference & Exhibition. International Co-Chair er Ruti Alon som har vært hovedarkitekten bak Biomed, siden den ble etablert for ca 15 år siden.

Asaf Iram Investment Manager i GlenRock Group vil delta i investorpanelet 6. juni som skal diskutere hvordan lykkes med å investere i life science selskaper. Glenrock har flere av sine portefølje-selskaper på Nasdaq-børsen i USA. De var også en av investorene i MobiEye som nettopp ble solgt til Intel for 15 milliarder dollar. Dan Shwarzman som er CEO i Mindup digitale helseinkubator vil være med i panelet som diskuterer nasjonale plattformer for innovasjon.

På konferansen skal det utforskes ny teknologi og markedstrender som kommer til å forme fremtidens helsevesen, sier Arne Rannestad i Exceller en av arrangørene av konferansen. «På 37 ºC får du en unik anledning til å delta i diskusjoner, teknologipresentasjoner, nettverksbygging, treffe investorer og nye forretningspartnere», i følge Arne Rannestad.

Hovedtemaene blir:

  1. -Immun onkologi
  2. – Digital helse, store data og personlig medisin
  3. – Robotteknologi
  4. – Akuttmedisin

Generelt vil konferansen fokusere på innovasjon og entreprenørskap, samt hvordan investere i, og lede helseteknologi-selskaper.

Initiativtakerne til konferansen og utstillingen er i partnerskap Exceller, Stavanger Forum og Kenes Exhibitions. De har i forkant kartlagt 200 selskaper i Norden som grunnlag for å velge å fokusere på digital helse, robotics, immunoterapi og akuttmedisin. De har designet et konferanseprogram med utstilling, for å bidra til å skape en internasjonal ‘business platform’ for virksomheter og forskningsmiljøer som satser på utvikling og kommersialisering av helseteknologi.

Hvem bør delta

Verdiskapingen i den norske ‘life science’ industrien er doblet de siste ti årene, og nådde 50 milliarder kroner i 2014, og fortsetter sin vekst. Investorer kan møte potente teknologiselskaper, bli oppdatert på de nyeste trendene i markedet, og møte nye medinvestorer. Etablerte industriselskaper og sykehus kan utvikle relasjoner til eksisterende og nye kunder, møte oppstartsselskaper og få tilgang til nye talenter. Det utvikles et eget program for studenter og unge entreprenører – YOUNG 37º C – for studenter og unge entreprenører. Akademia og forskere vil få mulighet til å eksponere sine prosjekter.

Potensielle gevinster

Nye produkter og tjenester vil ha en direkte verdi for både pasienter, pårørende og samfunnet. For pasientene er det snakk om økt forventet levetid, livskvalitet og jobbdeltakelse. For pårørende vil omsorg og tilrettelegging kreve mindre av samfunnets ressurser, ved at pårørende vil oppleve større trygghet for sine kjære med bedre teknologi. Samfunnet kan spare store ressurser ved bruk av nye tjenester og teknologi.

Partnere

37º C – Life Science Technology Conference & Exhibition samarbeider med NSCC, IRIS, NHO, UIS, Start UIS, Validé, Helse Stavanger, Nansen Neuroscience Network, Oslo Medtech, Stavanger region, Stavanger Chamber of commerce, Oslo Cancer Cluster, Abelia og Start UiS.

Gå ikke glipp av denne konferansen:

Påmelding på denne linken: https://37degreescelsius.net/registration/