Rundt 89% av israelerne er fornøyd med sine liv, viser en undersøkelse fra det israelske statistiske sentralbyrået. Ifølge undersøkelsen svarer 91 % av jødiske respondenter at de er fornøyd eller svært fornøyd med sine liv, samt 82 % av arabiske respondentene. De spurte i denne undersøkelsen var i alderen 20 år og oppover. De ble spurt om ulike kategorier som sysselsettingskvalitet; personlig sikkerhet; helsetjenester; bolig; utdanning og ferdigheter; personlig og sosial velferd; miljøet; sosialt engasjement; og materiell rikdom. Antallet mennesker som var fornøyd med sitt arbeid økte fra 81,5% i 2002 til 88,4% i 2015. Forventet levealder økte fra 2000 til 2015 med 3,4 år (fra 76,7 til 80,1) blant menn og med 3,2 år (80,9 til 84,1) blant kvinner. Undersøkelsen fant at 71% var fornøyd med det helsevesenet de hadde hatt kontakt med. 15 prosent mente det var veldig bra, mens 56 prosentmente det var godt. 60% trodde det israelske helsevesenet ville gi dem best mulig behandling i tilfelle av en alvorlig sykdom: 18% sa at de trodde dette “sterkt”, og resten (42%) sa “noe”. Rundt 81% av de spurte (90% av mennene og 72% av kvinnene) sa at de følte seg trygge når de vandret alene om natten i nærheten av deres hjem. Men i Jerusalem, sa bare 71% at de følte seg trygge når de gikk alene. Svarene var splittet langs sosioøkonomiske linjer når det kom til boligrelaterte utgifter for 2014: Rundt 55% av de ti prosent fattigste familiene sa at minst 30% av deres nett inntekt ble brukt på boligrelaterte utgifter, mens bare 14% av husholdningene i de rikeste tidelen sa det samme. 33,5% av israelske husholdninger brukte 30% eller mer av inntekten sin på boutgifter. Undersøkelsen viste at standarden nettoinntekt per innbygger var på 97 828 shekel (ca 26 700 dollar) i 2015, en økning på 2,8% sammenlignet med året før. Ifølge undersøkelsen har antallet israelere som deltar i frivillig arbeid økt gradvis fra 15% i 2002 til 21% i 2015.  

Israel_flag2Rundt 89% av israelerne er fornøyd med sine liv, viser en undersøkelse fra det israelske statistiske sentralbyrået. Ifølge undersøkelsen svarer 91 % av jødiske respondenter at de er fornøyd eller svært fornøyd med sine liv, samt 82 % av arabiske respondentene. De spurte i denne undersøkelsen var i alderen 20 år og oppover.

De ble spurt om ulike kategorier som sysselsettingskvalitet; personlig sikkerhet; helsetjenester; bolig; utdanning og ferdigheter; personlig og sosial velferd; miljøet; sosialt engasjement; og materiell rikdom.

Antallet mennesker som var fornøyd med sitt arbeid økte fra 81,5% i 2002 til 88,4% i 2015. Forventet levealder økte fra 2000 til 2015 med 3,4 år (fra 76,7 til 80,1) blant menn og med 3,2 år (80,9 til 84,1) blant kvinner.

Undersøkelsen fant at 71% var fornøyd med det helsevesenet de hadde hatt kontakt med. 15 prosent mente det var veldig bra, mens 56 prosentmente det var godt. 60% trodde det israelske helsevesenet ville gi dem best mulig behandling i tilfelle av en alvorlig sykdom: 18% sa at de trodde dette “sterkt”, og resten (42%) sa “noe”.

Rundt 81% av de spurte (90% av mennene og 72% av kvinnene) sa at de følte seg trygge når de vandret alene om natten i nærheten av deres hjem. Men i Jerusalem, sa bare 71% at de følte seg trygge når de gikk alene.

Svarene var splittet langs sosioøkonomiske linjer når det kom til boligrelaterte utgifter for 2014: Rundt 55% av de ti prosent fattigste familiene sa at minst 30% av deres nett inntekt ble brukt på boligrelaterte utgifter, mens bare 14% av husholdningene i de rikeste tidelen sa det samme. 33,5% av israelske husholdninger brukte 30% eller mer av inntekten sin på boutgifter. Undersøkelsen viste at standarden nettoinntekt per innbygger var på 97 828 shekel (ca 26 700 dollar) i 2015, en økning på 2,8% sammenlignet med året før.

Ifølge undersøkelsen har antallet israelere som deltar i frivillig arbeid økt gradvis fra 15% i 2002 til 21% i 2015.