Førstkommende torsdag er det årsmøte i Norsk-Israelsk Handelskammer. Da kan fungerende leder Willy David Ekre vise til både medlemsvekst i foreningen og ikke minst økt samhandel mellom Israel og Norge de siste årene. I 2016 var import-tallene omtrent på samme nivå som rekordtallene fra 2015, mens eksporten steg med hele 28,1 prosent. Litt av æren for fremgangen kan kanskje Handelskammeret ta på seg. I alle fall håndterte styret i perioden en rekke henvendelser fra norske og israelske selskaper om bistand for å finne passende samarbeidspartnere. Styret har i inneværende periode hatt fokus på entreprenørskap og «innovasjonsreisen» som er en årlig delegasjonsreise til Tel Aviv Inovation Festival i slutten av September. Det er fortsatt høyt fokus på å utvikle samarbeidet innen Olje og Energi området mellom Israel og Norge. Dette håndteres i hovedsak av foreningens avdeling i Stavanger, mens avdelingen i Kristiansand fokuserer mye på MedTech og utstyrsleveranser til Olje og Gass sektoren. Som en del av det sterke fokuset på entreprenørskap og innovasjon bidro Handelskammeret til å sende en norsk delegasjon til den store innovasjonsfestivalen DLD Tel Aviv i September. Fra Oslo var det 10 firmaer representert med rundt 20 deltakere. Fra Kristiansand var det egen representasjon og Stavanger hadde en stor delegasjon som også omfattet store deler av det politiske miljøet i Stavanger ledet av varaordføreren. Ved samme anledning ble det signert en samarbeidsavtale mellom Oslo Internationale Hub og Tel Aviv Impacthub. I årsberetningen som styret legger frem for årsmøtet på førstkommende torsdag fremkommer det også at det i 2016 har vært fokus på å arrangere frokostmøter med aktuelle temaer og at Handelskammeret har deltatt aktivt inne på Oslo International House. Ved flere anledninger har Handelskammeret deltatt på arrangementer sammen med den israelske ambassaden hvor ambassadøren og/eller hans nestkommanderende har deltatt.   Også i 2016 ble det utdelt en ærespris til den enkeltperson eller forening som gjennom sitt arbeid og aktiviteter har betydd mest for utviklingen av handel, forskning og kulturelt samarbeide mellom Israel og Norge. Prisen ble i 2016 utdelt på sommermøtet (som ble avholdt i September) og tilfalt denne gangen Tord Lien som da var Olje - og Energiminister. «Tord Lien har bidratt personlig på et meget høyt nivå for å fremme samarbeidet mellom Norge og Israel, spesielt innen olje og gass. Han har også bragt med seg en entusiasme for forskning og utvikling innen samme sektor og invitert med seg delegasjoner fra Norges forskningsmiljø ved NTNU på sin siste reise til Israel. Han er i alle settinger en forvarer av samarbeidet mellom Norge og Israel,» skriver styret i Norsk-Israelsk Handelskammer i årsberetningen.

HandelskammeretFørstkommende torsdag er det årsmøte i Norsk-Israelsk Handelskammer. Da kan fungerende leder Willy David Ekre vise til både medlemsvekst i foreningen og ikke minst økt samhandel mellom Israel og Norge de siste årene. I 2016 var import-tallene omtrent på samme nivå som rekordtallene fra 2015, mens eksporten steg med hele 28,1 prosent. Litt av æren for fremgangen kan kanskje Handelskammeret ta på seg.

I alle fall håndterte styret i perioden en rekke henvendelser fra norske og israelske selskaper om bistand for å finne passende samarbeidspartnere.

Styret har i inneværende periode hatt fokus på entreprenørskap og «innovasjonsreisen» som er en årlig delegasjonsreise til Tel Aviv Inovation Festival i slutten av September. Det er fortsatt høyt fokus på å utvikle samarbeidet innen Olje og Energi området mellom Israel og Norge. Dette håndteres i hovedsak av foreningens avdeling i Stavanger, mens avdelingen i Kristiansand fokuserer mye på MedTech og utstyrsleveranser til Olje og Gass sektoren.

Som en del av det sterke fokuset på entreprenørskap og innovasjon bidro Handelskammeret til å sende en norsk delegasjon til den store innovasjonsfestivalen DLD Tel Aviv i September.

Fra Oslo var det 10 firmaer representert med rundt 20 deltakere. Fra Kristiansand var det egen representasjon og Stavanger hadde en stor delegasjon som også omfattet store deler

av det politiske miljøet i Stavanger ledet av varaordføreren. Ved samme anledning ble det signert en samarbeidsavtale mellom Oslo Internationale Hub og Tel Aviv Impacthub.

I årsberetningen som styret legger frem for årsmøtet på førstkommende torsdag fremkommer det også at det i 2016 har vært fokus på å arrangere frokostmøter med aktuelle temaer og at Handelskammeret har deltatt aktivt inne på Oslo International House.

Ved flere anledninger har Handelskammeret deltatt på arrangementer sammen med den israelske ambassaden hvor ambassadøren og/eller hans nestkommanderende har deltatt.

 

Også i 2016 ble det utdelt en ærespris til den enkeltperson eller forening som gjennom sitt arbeid og aktiviteter har betydd mest for utviklingen av handel, forskning og kulturelt samarbeide mellom Israel og Norge. Prisen ble i 2016 utdelt på sommermøtet (som ble avholdt i September) og tilfalt denne gangen Tord Lien som da var Olje – og Energiminister.

«Tord Lien har bidratt personlig på et meget høyt nivå for å fremme samarbeidet mellom Norge og Israel, spesielt innen olje og gass. Han har også bragt med seg en entusiasme for forskning og utvikling innen samme sektor og invitert med seg delegasjoner fra Norges forskningsmiljø ved NTNU på sin siste reise til Israel. Han er i alle settinger en forvarer av samarbeidet mellom Norge og Israel,» skriver styret i Norsk-Israelsk Handelskammer i årsberetningen.