De to israelerne, Saar Wilf og Aviv Cohen, begge med bakgrunn fra mange års arbeid hos PayPal, har etablert et nettsted, kalt Rootclaim, med kontor i Tel Aviv. Selskapet gjør noe helt spesielt: Analyserer uenigheter og ulike teorier om faktiske hendelser ved hjelp av datateknologi. Rootclaim bruker matematikk for å erstatte menneskelige skjevheter i nyhetsanalyse. Ved anvendelse av svindel-deteksjon-tilnærming, søker Rootclaim å bryte nyhetshendelser i like store biter og tilordne verdier til de enkelte delene av bevis, basert på usikkerhet og kildepålitelighet. De enkelte bitene er deretter lastet inn i en algoritme, og ut kommer konklusjoner på det store bildet, forklarer US News. Den mest kontroversielle saken selskapet har analysert til nå er trolig spørsmålet om hvem som stod bak et angrep i Syria 21.august 2013 der mange sivile mistet livet på grunn av bruk av kjemiske våpen. USA ga umiddelbart skylden på Assad-regimet, og hendelsen var nære ved å utløse et amerikansk angrep på Syria. Granskningen av angrepet foretatt av FN og «Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen» konkluderte med at det var brukt ulovlig gass, men trakk ikke en klar konklusjon om hvem som stod bak angrepet. Vestlige land og massemedier var imidlertid ikke i tvil om at det var regimet. Rootclaim gikk gjennom alle argument både for at Assad-regimet stod bak, og for at opprørere stod bak angrepet, i så fall for å presse USA inn i krigen mot Assad. Utfallet var oppsiktsvekkende. Konklusjonen ble at angrepet med 92,3 prosent sannsynlighet var utført av opprørere som kjempet mot Assad. "Alt vi hevder er at bruk av matematiske sannsynlighetsverktøy er bedre enn å stole på menneskelig intuisjon," sier Wilf til US News. «Vi har funnet en modell som vi er veldig sikkert på er mye bedre enn noen menneskelige metoder for å analysere komplekse problemstillinger. Det store spørsmålet er, hvordan vil verden reagere på det?" "Det er langt mer enn falske nyheter", sier Cohen. "Vårt fokus er på å analysere svært komplekse, vanligvis kontroversielle saker, der du har masse bevis i forskjellige retninger, noen ganger motstridende bevis, bevis med forskjellige reliabilities - hvor oss mennesker, på grunn av alle typer kognitive feil, bare ikke er i stand til å håndtere med så mye informasjon - og komme opp med riktig konklusjon ".

De to israelerne, Saar Wilf og Aviv Cohen, begge med bakgrunn fra mange års arbeid hos PayPal, har etablert et nettsted, kalt Rootclaim, med kontor i Tel Aviv. Selskapet gjør noe helt spesielt: Analyserer uenigheter og ulike teorier om faktiske hendelser ved hjelp av datateknologi.

Rootclaim bruker matematikk for å erstatte menneskelige skjevheter i nyhetsanalyse. Ved anvendelse av svindel-deteksjon-tilnærming, søker Rootclaim å bryte nyhetshendelser i like store biter og tilordne verdier til de enkelte delene av bevis, basert på usikkerhet og kildepålitelighet. De enkelte bitene er deretter lastet inn i en algoritme, og ut kommer konklusjoner på det store bildet, forklarer US News.

Den mest kontroversielle saken selskapet har analysert til nå er trolig spørsmålet om hvem som stod bak et angrep i Syria 21.august 2013 der mange sivile mistet livet på grunn av bruk av kjemiske våpen. USA ga umiddelbart skylden på Assad-regimet, og hendelsen var nære ved å utløse et amerikansk angrep på Syria. Granskningen av angrepet foretatt av FN og «Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen» konkluderte med at det var brukt ulovlig gass, men trakk ikke en klar konklusjon om hvem som stod bak angrepet. Vestlige land og massemedier var imidlertid ikke i tvil om at det var regimet.

Rootclaim gikk gjennom alle argument både for at Assad-regimet stod bak, og for at opprørere stod bak angrepet, i så fall for å presse USA inn i krigen mot Assad. Utfallet var oppsiktsvekkende. Konklusjonen ble at angrepet med 92,3 prosent sannsynlighet var utført av opprørere som kjempet mot Assad.

“Alt vi hevder er at bruk av matematiske sannsynlighetsverktøy er bedre enn å stole på menneskelig intuisjon,” sier Wilf til US News. «Vi har funnet en modell som vi er veldig sikkert på er mye bedre enn noen menneskelige metoder for å analysere komplekse problemstillinger. Det store spørsmålet er, hvordan vil verden reagere på det?”

“Det er langt mer enn falske nyheter”, sier Cohen. “Vårt fokus er på å analysere svært komplekse, vanligvis kontroversielle saker, der du har masse bevis i forskjellige retninger, noen ganger motstridende bevis, bevis med forskjellige reliabilities – hvor oss mennesker, på grunn av alle typer kognitive feil, bare ikke er i stand til å håndtere med så mye informasjon – og komme opp med riktig konklusjon “.