Meksikanere som ønsker å ta seg ulovlig inn i den amerikanske delstaten Arizona vil møte problemer. I fremtiden vil de møte israelsk høyteknologi. Nå blir moderne teknologi tatt i bruk for å styrke den amerikanske grensekontrollen, melder Israel Video Network.(bildet viser en annen grense sikret med israelsk høyteknologi, grensen mellom Israel og Egypt) Det israelske forsvarsfirmaet Elbit har blitt tildelt kontrakten på 145 millioner dollar, og skal konstruere en rekke overvåkingstårn på Arizonas grense mot Mexico for US Department of Homeland Security. Prosjektet, som kalles Integrated Fast Tower Project (IFT), inneholder sikkerhetstårn utstyrt med radarer og kameraer som kan oppdage menneskelig bevegelser og avsløre ulovlige innvandrere som beveger seg opp langs den amerikanske statens sørlige grense. Arbeidet skal utføres av Elbits amerikanske datterselskap, Elbit Systems of America, som er basert i Fort Worth.  Her kan du se hvordan systemet fungerer

grensegjerdeMeksikanere som ønsker å ta seg ulovlig inn i den amerikanske delstaten Arizona vil møte problemer. I fremtiden vil de møte israelsk høyteknologi. Nå blir moderne teknologi tatt i bruk for å styrke den amerikanske grensekontrollen, melder Israel Video Network.(bildet viser en annen grense sikret med israelsk høyteknologi, grensen mellom Israel og Egypt)

Det israelske forsvarsfirmaet Elbit har blitt tildelt kontrakten på 145 millioner dollar, og skal konstruere en rekke overvåkingstårn på Arizonas grense mot Mexico for US Department of Homeland Security.

Prosjektet, som kalles Integrated Fast Tower Project (IFT), inneholder sikkerhetstårn utstyrt med radarer og kameraer som kan oppdage menneskelig bevegelser og avsløre ulovlige innvandrere som beveger seg opp langs den amerikanske statens sørlige grense. Arbeidet skal utføres av Elbits amerikanske datterselskap, Elbit Systems of America, som er basert i Fort Worth. 

Her kan du se hvordan systemet fungerer