Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Australias statsminister Malcolm Turnbull undertegnet torsdag en avtale om å styrke båndene mellom de to landene. Under signeringsseremonien ga Netanyahu uttrykk for at det er et stort potensiale for økt samhandel mellom de to landene og mente at begge land bør arbeide for å "doble og tredoble" bilateral handel, som i dag ser på 1.1 milliarder dollar. Turnbull sa ifølge Israel Hayom at han spesielt ønsker å øke samarbeidet innen sikkerhet og datateknologi. «Vennskapet mellom Israel og Australia går tilbake til Israels tidligste dager, og er forankret i våre felles verdier, forpliktelse til demokrati og gjensidig interesse i et regelbasert internasjonalt system», heter det i en felles uttalelse fra e to statsministrene. «Begge lederne forplikter seg til å styrke forholdet og å maksimere mulighetene som finnes for å møte dagens utfordringer», heter det videre i uttalelsen. Under møtet ble de to lederne enige om «å utforske muligheter for bilateralt samarbeid innen data, samt fremme globale datasikkerhetstiltak som forbedrer et åpent, fritt og sikkert Internett». De var også enige om et «bilaterale forsvarssamarbeid på områder av gjensidig nytte». Det var enighet om å styrke båndene innen utdanning og innovasjon og å utforske muligheter for fremtidig samarbeid innen landbruk, vann, energi og miljøvern. Torsdag møtte Netanyahu også New South Wales statsminister Gladys Berejiklian. De diskuterte økonomiske problemer, inkludert kommersielt samarbeid. Berejiklian mente at New South Wales kan være Israels port til viktige land i Asia.  

NetanyahuIsraels statsminister Benjamin Netanyahu og Australias statsminister Malcolm Turnbull undertegnet torsdag en avtale om å styrke båndene mellom de to landene. Under signeringsseremonien ga Netanyahu uttrykk for at det er et stort potensiale for økt samhandel mellom de to landene og mente at begge land bør arbeide for å “doble og tredoble” bilateral handel, som i dag ser på 1.1 milliarder dollar.

Turnbull sa ifølge Israel Hayom at han spesielt ønsker å øke samarbeidet innen sikkerhet og datateknologi.

«Vennskapet mellom Israel og Australia går tilbake til Israels tidligste dager, og er forankret i våre felles verdier, forpliktelse til demokrati og gjensidig interesse i et regelbasert internasjonalt system», heter det i en felles uttalelse fra e to statsministrene. «Begge lederne forplikter seg til å styrke forholdet og å maksimere mulighetene som finnes for å møte dagens utfordringer», heter det videre i uttalelsen.

Under møtet ble de to lederne enige om «å utforske muligheter for bilateralt samarbeid innen data, samt fremme globale datasikkerhetstiltak som forbedrer et åpent, fritt og sikkert Internett». De var også enige om et «bilaterale forsvarssamarbeid på områder av gjensidig nytte». Det var enighet om å styrke båndene innen utdanning og innovasjon og å utforske muligheter for fremtidig samarbeid innen landbruk, vann, energi og miljøvern.

Torsdag møtte Netanyahu også New South Wales statsminister Gladys Berejiklian. De diskuterte økonomiske problemer, inkludert kommersielt samarbeid. Berejiklian mente at New South Wales kan være Israels port til viktige land i Asia.