Et flertall av jødiske israelere støtter at israelerne skal ha rett til borgerlig ekteskap og skilsmisser, ifølge en undersøkelse offentliggjort av Hiddush, en organisasjon som fremmer religiøs pluralisme i Israel. Men samtidig svarte bare 43 prosent av den arabisk-israelske befolkningen at de støttet at sivile ekteskap og skilsmisser skal være tillatt.   Rundt 72 prosent av jødiske israelere og 76 prosent av arabiske israelerne støtter påstanden om at «alle innbyggere har rett til å gifte seg i Israel med hvem han velger, på den måten han velger, og i henhold til sin tro." Ifølge målingen støtter rundt 95 prosent av sekulære jødiske israelere uttalelsen. 76 prosent av den arabisk-israelske befolkningen er enig i påstanden. Det samme er 71 prosent av de kristne, 76 prosent av druserne og 79 prosent av muslimer. Undersøkelsen viser også at 67 prosent av den jødiske befolkningen fortsatt foretrekke å ha ortodokse bryllup for seg selv og sine barn så lenge ingen andre ekteskapsalternativer er anerkjent av staten. 16 prosent foretrakk å bli sivilt gifte i utlandet og 17 prosent foretrakk å bo sammen uten å bli offisielt gift. I kontrast vil 88 prosent av arabiske israelere foretrekker å ha religiøse ekteskap. Unge arabere er langt mer liberale i forhold til sivile ekteskap og skilsmisser enn eldre. Mens 60 prosent av arabiske respondenter i alderen 25-34 støttet å godta sivile ekteskap og skilsmisser, gjorde bare 27 prosent av araberne som var eldre enn 65 år det samme. Dersom Israel innfører en ordning der sivile ekteskap likestilles med religiøse ekteskap vil 31 prosent av de jødiske respondentene foretrekke å være gift i sivile ekteskapsseremonier og 60 prosent foretrekker å være gift i religiøse ekteskapsseremonier. Undersøkelsene fant også at 50 prosent fra den jødiske sektoren og 57 prosent fra den arabiske sektoren motsetter seg ekteskap mellom jøder og arabere. 14 prosent av jøder og 16 prosent av araberne støtter slike ekteskap dersom en av partene skulle konvertere.

MatfestivalEt flertall av jødiske israelere støtter at israelerne skal ha rett til borgerlig ekteskap og skilsmisser, ifølge en undersøkelse offentliggjort av Hiddush, en organisasjon som fremmer religiøs pluralisme i Israel. Men samtidig svarte bare 43 prosent av den arabisk-israelske befolkningen at de støttet at sivile ekteskap og skilsmisser skal være tillatt.  

Rundt 72 prosent av jødiske israelere og 76 prosent av arabiske israelerne støtter påstanden om at «alle innbyggere har rett til å gifte seg i Israel med hvem han velger, på den måten han velger, og i henhold til sin tro.”

Ifølge målingen støtter rundt 95 prosent av sekulære jødiske israelere uttalelsen. 76 prosent av den arabisk-israelske befolkningen er enig i påstanden. Det samme er 71 prosent av de kristne, 76 prosent av druserne og 79 prosent av muslimer.

Undersøkelsen viser også at 67 prosent av den jødiske befolkningen fortsatt foretrekke å ha ortodokse bryllup for seg selv og sine barn så lenge ingen andre ekteskapsalternativer er anerkjent av staten. 16 prosent foretrakk å bli sivilt gifte i utlandet og 17 prosent foretrakk å bo sammen uten å bli offisielt gift. I kontrast vil 88 prosent av arabiske israelere foretrekker å ha religiøse ekteskap.

Unge arabere er langt mer liberale i forhold til sivile ekteskap og skilsmisser enn eldre. Mens 60 prosent av arabiske respondenter i alderen 25-34 støttet å godta sivile ekteskap og skilsmisser, gjorde bare 27 prosent av araberne som var eldre enn 65 år det samme.

Dersom Israel innfører en ordning der sivile ekteskap likestilles med religiøse ekteskap vil 31 prosent av de jødiske respondentene foretrekke å være gift i sivile ekteskapsseremonier og 60 prosent foretrekker å være gift i religiøse ekteskapsseremonier.

Undersøkelsene fant også at 50 prosent fra den jødiske sektoren og 57 prosent fra den arabiske sektoren motsetter seg ekteskap mellom jøder og arabere. 14 prosent av jøder og 16 prosent av araberne støtter slike ekteskap dersom en av partene skulle konvertere.