Hvem er menneskene bak de israelske gründerfirmaene? En blogger på Israel21c brukte et dataprogram til å finne ut mer om dem, og sjekket 783 startups som var i virksomhet i 2016. Hun fant ut at de fleste var menn. Faktisk var kun 5 prosent av de israelske gründerne kvinner. Nesten alle hadde avtjent verneplikt, og gjennomsnittsalderen var 36 år. De fleste hadde studert i Tel Aviv eller i utlandet. 25 prosent ved Tel Aviv University og 21% av dem studerte på ulike utenlandske universitet. Med andre ord tilhørte nesten halvparten av gründerne disse to kategoriene. 11% av utvalget var uteksaminert fra Technion, den tekniske høyskolen som universitetet i Stavanger har en samarbeidsavtale med. 92% av de 278 deltakerne i undersøkelsen hadde avtjent verneplikt i den israelske hæren. Svært mange av dem, hele 29 prosent, hadde tjenestegjort i etterretningskorpset og 22 prosent av dem hadde tjenestegjort i den israelske hæren som programmerere. Få av gründerne hadde utøvd militærtjeneste i kampenheter. Bare 7 prosent av dem hadde tjenestegjort i infanteriet. Gründerne er fordelt på et stort antall forskjellige byer. Mange havner i gruppen «utlandet».  De mest populære av de utenlandske byene viste seg å være New York og San Francisco. I Israel var det mest populært å bo i Tel Aviv. Der bor 33 prosent av dem. Det ser ut til at israelske gründere foretrekker en urban livsstil. Mange av oppstarterne var da også født i Tel Aviv, 32 prosent, mens 14 prosent av dem var født i utenlandske byer.

technionHvem er menneskene bak de israelske gründerfirmaene? En blogger på Israel21c brukte et dataprogram til å finne ut mer om dem, og sjekket 783 startups som var i virksomhet i 2016. Hun fant ut at de fleste var menn. Faktisk var kun 5 prosent av de israelske gründerne kvinner. Nesten alle hadde avtjent verneplikt, og gjennomsnittsalderen var 36 år. De fleste hadde studert i Tel Aviv eller i utlandet. 25 prosent ved Tel Aviv University og 21% av dem studerte på ulike utenlandske universitet.

Med andre ord tilhørte nesten halvparten av gründerne disse to kategoriene. 11% av utvalget var uteksaminert fra Technion, den tekniske høyskolen som universitetet i Stavanger har en samarbeidsavtale med.

92% av de 278 deltakerne i undersøkelsen hadde avtjent verneplikt i den israelske hæren. Svært mange av dem, hele 29 prosent, hadde tjenestegjort i etterretningskorpset og 22 prosent av dem hadde tjenestegjort i den israelske hæren som programmerere. Få av gründerne hadde utøvd militærtjeneste i kampenheter. Bare 7 prosent av dem hadde tjenestegjort i infanteriet.

Gründerne er fordelt på et stort antall forskjellige byer. Mange havner i gruppen «utlandet».  De mest populære av de utenlandske byene viste seg å være New York og San Francisco. I Israel var det mest populært å bo i Tel Aviv. Der bor 33 prosent av dem. Det ser ut til at israelske gründere foretrekker en urban livsstil. Mange av oppstarterne var da også født i Tel Aviv, 32 prosent, mens 14 prosent av dem var født i utenlandske byer.