Flere amerikanske delstater har vedtatt lover som har til hensikt å forhindre og bekjempe boikott av israelske firmaer og varer. Den siste staten ut er Michigan, skriver Algemeiner. Både representantenes hus og senatet i delstaten vedtok i desember en lov som nå er undertegnet av guvernør Rick Synder. Den forbyr Michigan fra samhandel med bedrifter som boikotter en "strategisk partner". Lovforslaget har til hensikt å beskytte statens økonomi fra forsøk på å begrense handel med Israel, skriver avisen. Ifølge loven kan ikke statlige etater inngå en kontrakt med en person eller et selskap om å erverve eller avhende utstyr, tjenester eller informasjonsteknologi med mindre kontrakten omfatter en erklæring om at personen eller selskapet ikke er involvert i, eller har avtaler med selskap eller personer som er involvert i, boikottaksjoner mot allierte. Vedtaket blir rost av pro-israelske organisasjoner. Peggy Shapiro, som er direktør i organisasjon StandWithUs, sier at loven er et forsvar mot de "ødeleggende økonomiske konsekvensene som ville følge av en boikott av Israel». «Denne lovgivningen er bra for fremtidige velstand for staten, nasjonen og Israel," sier han.

Israel_flag2Flere amerikanske delstater har vedtatt lover som har til hensikt å forhindre og bekjempe boikott av israelske firmaer og varer. Den siste staten ut er Michigan, skriver Algemeiner. Både representantenes hus og senatet i delstaten vedtok i desember en lov som nå er undertegnet av guvernør Rick Synder. Den forbyr Michigan fra samhandel med bedrifter som boikotter en “strategisk partner”. Lovforslaget har til hensikt å beskytte statens økonomi fra forsøk på å begrense handel med Israel, skriver avisen.

Ifølge loven kan ikke statlige etater inngå en kontrakt med en person eller et selskap om å erverve eller avhende utstyr, tjenester eller informasjonsteknologi med mindre kontrakten omfatter en erklæring om at personen eller selskapet ikke er involvert i, eller har avtaler med selskap eller personer som er involvert i, boikottaksjoner mot allierte.

Vedtaket blir rost av pro-israelske organisasjoner. Peggy Shapiro, som er direktør i organisasjon StandWithUs, sier at loven er et forsvar mot de “ødeleggende økonomiske konsekvensene som ville følge av en boikott av Israel». «Denne lovgivningen er bra for fremtidige velstand for staten, nasjonen og Israel,” sier han.