Rundt 27 000 jøder gjorde aliyah i 2016, hvilket betød at de innvandret til Israel, sammenlignet med 31 000 året før, opplyser Jewish Agency. Til tross for den lille generelle nedgangen i forhold til året før økte antallet innvandrere fra Russland. 7000 jødiske innvandrere var russere. Også antallet innvandrere fra Brasil økt i fjor, fra 497 i 2015 til 760 i 2016, skriver Israel Hayom. Innvandring falt fra Ukraina (5500 i 2016 sammenlignet med 7221 i 2015), Frankrike (5000 i 2016 sammenlignet med 7900 i 2015) og USA (2900 i 2016 sammenlignet med 3070 i 2015). Rundt 650 kom fra Storbritannia, 620 fra Hviterussland, og 272 fra Sør-Afrika i 2016. Tallene viser at de fleste innvandrerne var relativt unge. 5000 var 17 år eller yngre, 9500 i alderen 18 til 35, og 3000 i alderen 36 til 45. Rundt 4600 var mellom 46 og 65 år gamle, og litt over 3000 var 66 år eller eldre. Rundt 11% slo seg ned i Tel Aviv, 10% i Jerusalem, 9% i Netanya, og 8% i Haifa. "Til tross for den nedadgående trenden i år, ser vi at de langsiktige trendene fortsetter, og antallet innvandrere til Israel, spesielt fra vestlige land, er fortsatt høyt sammenlignet med gjennomsnittet for de siste 15 årene," sier Natan Sharansky, leder for Jewish Agency. "Samtidig viser tallene også at staten Israel må investere ytterligere innsats i å finne løsninger for rask integrering og absorpsjon av innvandrere." Sharansky sier at hans organisasjon vil legge spesiell vekt på å hjelpe innvandrerne til å finne arbeid ved å anerkjenne akademiske grader og yrkesopplæring fra utlandet.

fly-el-alRundt 27 000 jøder gjorde aliyah i 2016, hvilket betød at de innvandret til Israel, sammenlignet med 31 000 året før, opplyser Jewish Agency. Til tross for den lille generelle nedgangen i forhold til året før økte antallet innvandrere fra Russland. 7000 jødiske innvandrere var russere. Også antallet innvandrere fra Brasil økt i fjor, fra 497 i 2015 til 760 i 2016, skriver Israel Hayom.

Innvandring falt fra Ukraina (5500 i 2016 sammenlignet med 7221 i 2015), Frankrike (5000 i 2016 sammenlignet med 7900 i 2015) og USA (2900 i 2016 sammenlignet med 3070 i 2015). Rundt 650 kom fra Storbritannia, 620 fra Hviterussland, og 272 fra Sør-Afrika i 2016.

Tallene viser at de fleste innvandrerne var relativt unge. 5000 var 17 år eller yngre, 9500 i alderen 18 til 35, og 3000 i alderen 36 til 45. Rundt 4600 var mellom 46 og 65 år gamle, og litt over 3000 var 66 år eller eldre. Rundt 11% slo seg ned i Tel Aviv, 10% i Jerusalem, 9% i Netanya, og 8% i Haifa.

“Til tross for den nedadgående trenden i år, ser vi at de langsiktige trendene fortsetter, og antallet innvandrere til Israel, spesielt fra vestlige land, er fortsatt høyt sammenlignet med gjennomsnittet for de siste 15 årene,” sier Natan Sharansky, leder for Jewish Agency. “Samtidig viser tallene også at staten Israel må investere ytterligere innsats i å finne løsninger for rask integrering og absorpsjon av innvandrere.” Sharansky sier at hans organisasjon vil legge spesiell vekt på å hjelpe innvandrerne til å finne arbeid ved å anerkjenne akademiske grader og yrkesopplæring fra utlandet.