Den israelske økonomien vokste med 3,5 prosent i 2016. Arbeidsledigheten ved årsskiftet var rekordlav på 4,8 prosent. Turismen til Israel fikk en ny boom i november og satt nye rekorder. Ingen ting tyder på at veksten vil svekkes vesentlig eller at økonomien vil kollapse. Israel skårer fortsatt høyt på kredittvurderingsfirmaenes karakterlister. I forhold til Norge ble det igjen satt rekorder. Aldri har vi handlet mer med Israel. Det er all grunn til stor optimisme, og for styret i Norsk Israelsk Handelskammer til å ønske alle medlemmer og sympatisører et godt nytt år.

Israel_vinnereDen israelske økonomien vokste med 3,5 prosent i 2016. Arbeidsledigheten ved årsskiftet var rekordlav på 4,8 prosent. Turismen til Israel fikk en ny boom i november og satt nye rekorder. Ingen ting tyder på at veksten vil svekkes vesentlig eller at økonomien vil kollapse. Israel skårer fortsatt høyt på kredittvurderingsfirmaenes karakterlister. I forhold til Norge ble det igjen satt rekorder. Aldri har vi handlet mer med Israel. Det er all grunn til stor optimisme, og for styret i Norsk Israelsk Handelskammer til å ønske alle medlemmer og sympatisører et godt nytt år.