Vannmangel er et presserende problem over hele verden: Ifølge FN bor 1,2 milliarder mennesker i områder der vann er mangelvare. Israel er kommet langt i å løse problemet, blant annet gjennom utstrakt gjenbruk av vann og avsalting av havvann. Og nå har israelske forskere kommet frem til enda en metode: Det er mulig å produsere drikkevann fra løse luften på en langt bedre måte enn tidligere. Det er forskere ved Technion - Israel Institute of Technology i Haifa, som har foreslått et innovativt system for høsting av trygt drikkevann fra luft, skriver det israelske magasinet NoCamel, Israel Innovativ News. Atmosfæren inneholder vanndamp i mengder som kan sammenlignes med alt overflatevann og underjordisk vann på planeten. Men dagens maskiner som samler vann fra det atmosfæriske reservoaret har store begrensninger. De bruker elektrisk kjøling for å kjøle luften og kondensere dampen, en metode som forbruker mye energi. Å fange luftfuktighet er ikke en ny oppfinnelse i seg selv fordi atmosfæriske vanngeneratorer for kommersiell og privat bruk allerede eksisterer. Imidlertid krever den nye enheten designet av israelske forskere mindre energi for å produsere høy kvalitet vann fra luft i forhold til eksisterende systemer, ifølge rapporten i det amerikanske vitenskapstidsskriftet Environmental Science & Technology. Det nye israelske systemet bruker et flytende tørremiddel, en substans som fremmer tørking ved først å separere vanndamp fra luft og deretter avkjøle bare damp. Deres beregninger viser at denne tilnærmingen vil resultere i 20 til 65 prosent større energisparing enn standardsystemet. Å produsere vann fra luft har mange fordeler i forhold til avsalting av sjøvann, mener forskerne. Avsalting kan ikke brukes i land som ikke har tilgang til sjø, og dessuten krever avsalting store investeringer i rør og pumpeinfrastruktur, drift og vedlikehold. Heldigvis for det israelske systemet, er atmosfærisk fuktighet tilgjengelig i hovedsak overalt, skriver NoCamel.

drikkevannVannmangel er et presserende problem over hele verden: Ifølge FN bor 1,2 milliarder mennesker i områder der vann er mangelvare. Israel er kommet langt i å løse problemet, blant annet gjennom utstrakt gjenbruk av vann og avsalting av havvann. Og nå har israelske forskere kommet frem til enda en metode: Det er mulig å produsere drikkevann fra løse luften på en langt bedre måte enn tidligere.

Det er forskere ved Technion – Israel Institute of Technology i Haifa, som har foreslått et innovativt system for høsting av trygt drikkevann fra luft, skriver det israelske magasinet NoCamel, Israel Innovativ News. Atmosfæren inneholder vanndamp i mengder som kan sammenlignes med alt overflatevann og underjordisk vann på planeten. Men dagens maskiner som samler vann fra det atmosfæriske reservoaret har store begrensninger. De bruker elektrisk kjøling for å kjøle luften og kondensere dampen, en metode som forbruker mye energi.

Å fange luftfuktighet er ikke en ny oppfinnelse i seg selv fordi atmosfæriske vanngeneratorer for kommersiell og privat bruk allerede eksisterer. Imidlertid krever den nye enheten designet av israelske forskere mindre energi for å produsere høy kvalitet vann fra luft i forhold til eksisterende systemer, ifølge rapporten i det amerikanske vitenskapstidsskriftet Environmental Science & Technology. Det nye israelske systemet bruker et flytende tørremiddel, en substans som fremmer tørking ved først å separere vanndamp fra luft og deretter avkjøle bare damp. Deres beregninger viser at denne tilnærmingen vil resultere i 20 til 65 prosent større energisparing enn standardsystemet.

Å produsere vann fra luft har mange fordeler i forhold til avsalting av sjøvann, mener forskerne. Avsalting kan ikke brukes i land som ikke har tilgang til sjø, og dessuten krever avsalting store investeringer i rør og pumpeinfrastruktur, drift og vedlikehold. Heldigvis for det israelske systemet, er atmosfærisk fuktighet tilgjengelig i hovedsak overalt, skriver NoCamel.