UNESCO har vedtatt en omstridt resolusjon som fornekter jødenes historiske tilhørighet til Tempelhøyden og Klagemuren. Det har ført til sterke protester fra samtlige israelske politikere. Påstandene til UNESCO motbevises av arkeologiske funn.  Under den 17.årlige arkeologiske konferansen som ble avholdt i Jerusalem i september ga generaldirektøren i det israelske utenriksdepartementet Dore Gold utrykk for at arkeologi som vitenskap er like viktig som forsvar av jødenes tilknytning til Jerusalem som den israelske hæren. Gold viste i sitt foredrag også til historiske dokumenter fra det britiske mandatet, som er bindende ifølge folkeretten, og som gir anerkjennelse til den historiske tilknytningen det jødiske folk har til Palestina, og til britisk dokumentasjon av jødisk flertall i Jerusalem i 1863. Konferansen i Jerusalem ble holdt bare to dager etter at arkeologer annonserte at de hadde rekonstruerte gulvfliser fra Jerusalems andre tempels gårdsplass. "Vår tilhørighet til Jerusalem er en historisk sannhet - ikke bare en fortelling," sa Goldt. Han hyllet arbeidet til arkeologer og sa at Israel må fortsette å presentere sin sannhet til verden.

jerusalem2UNESCO har vedtatt en omstridt resolusjon som fornekter jødenes historiske tilhørighet til Tempelhøyden og Klagemuren. Det har ført til sterke protester fra samtlige israelske politikere. Påstandene til UNESCO motbevises av arkeologiske funn.  Under den 17.årlige arkeologiske konferansen som ble avholdt i Jerusalem i september ga generaldirektøren i det israelske utenriksdepartementet Dore Gold utrykk for at arkeologi som vitenskap er like viktig som forsvar av jødenes tilknytning til Jerusalem som den israelske hæren.

Gold viste i sitt foredrag også til historiske dokumenter fra det britiske mandatet, som er bindende ifølge folkeretten, og som gir anerkjennelse til den historiske tilknytningen det jødiske folk har til Palestina, og til britisk dokumentasjon av jødisk flertall i Jerusalem i 1863.

Konferansen i Jerusalem ble holdt bare to dager etter at arkeologer annonserte at de hadde rekonstruerte gulvfliser fra Jerusalems andre tempels gårdsplass. “Vår tilhørighet til Jerusalem er en historisk sannhet – ikke bare en fortelling,” sa Goldt. Han hyllet arbeidet til arkeologer og sa at Israel må fortsette å presentere sin sannhet til verden.