Et fly med 63 nye immigranter fra Etiopia ankom nylig Israel. Den israelske regjeringen besluttet i august å bringe 9000 etiopiske jøder, kalt Falash Mura, til Israel innen utgangen av 2020. Blant disse er over 1300 jødiske etiopiere som har sittet fast i flyktningleirer i Gondar og Addis Abeba. Jewish Agencys formann Natan Sharansky hyller ankomsten av de etiopiske jødene som "det siste stadier av en historisk aliya som begynte med de hemmelige operasjonene Moses og Salomo." Noen av pengene til å dekke utgiftene med å ta over de 1300 jødiske etiopiere kommer fra Den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem, som også har avdeling i Norge. Pengene overføres til Jewish Agency og vil bli brukt til operasjoner som gjør at 630 etiopiske, franske, og ukrainske jøder kan komme til Israel i løpet av denne måneden, skriver European Jewish Press.

etiopiske-joderEt fly med 63 nye immigranter fra Etiopia ankom nylig Israel. Den israelske regjeringen besluttet i august å bringe 9000 etiopiske jøder, kalt Falash Mura, til Israel innen utgangen av 2020. Blant disse er over 1300 jødiske etiopiere som har sittet fast i flyktningleirer i Gondar og Addis Abeba. Jewish Agencys formann Natan Sharansky hyller ankomsten av de etiopiske jødene som “det siste stadier av en historisk aliya som begynte med de hemmelige operasjonene Moses og Salomo.”

Noen av pengene til å dekke utgiftene med å ta over de 1300 jødiske etiopiere kommer fra Den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem, som også har avdeling i Norge. Pengene overføres til Jewish Agency og vil bli brukt til operasjoner som gjør at 630 etiopiske, franske, og ukrainske jøder kan komme til Israel i løpet av denne måneden, skriver European Jewish Press.