Den gjennomsnittlige jødiske fødselsraten i Israel har steget det siste året, mens den gjennomsnittlige muslimske fødselsraten har falt. Ifølge det israelske statistiske sentralbyråets årlige rapport bor det nå 6, 4 millioner jøder i Israel, sammen med blant annet ca. 1,8 millioner arabere. Det betyr at 74,8 prosent av israelerne er jøder. Israels samlede befolkning utgjøres av 8, 585 millioner mennesker, skriver Jerusalem Post. 4,4% prosent av befolkningen i Israel, omtrent 380 000 mennesker, er ikke-arabiske kristne eller folk av andre religioner, så vel som de med ingen religiøs tilknytning kategorisert som "annet". Ifølge rapporten har den generelle befolkningen økt med 2 prosent i 2015, eller 172.000 mennesker. Den jødiske befolkningen økte med 1,9%, den arabiske befolkningen med 2,2%, og "andre" befolkningsgruppen økte med 3,8%. Befolkningen i Israel er ansett som en ung befolkning sammenlignet med andre vestlige land. I 2015 var 28,3% av befolkningen under 14 år, mens 11,1% av befolkningen var i alderen 65 år eller eldre. Til tross for dette har befolkningen blitt noe eldre i gjennomsnitt de siste seks årene. Rapporten viser også at de israelske jødene gifter seg i en høyere alder nå enn for seks år siden. I 2015 kom det til verden 178,723 nye israelere. Av disse barna ble 74% født av jødiske mødre, mens 23% ble født av arabiske mødre. I gjennomsnitt føder en israelsk kvinne 3.08 barn mot 3,8 barn i første halvdel av 1970-tallet. Jødiske kvinner føder i snitt 3,13 barn, mens muslimske kvinner i snitt føder 3,32 barn. Det siste er en dramatisk reduksjon i forhold til hva som var vanlig på 1970-tallet, da gjennomsnittlig fødselstall for muslimske mødre i Israel var på hele 8,47 barn. I 2015 kom det 27,908 jødiske innvandrere til Israel, en økning på 16% sammenlignet med 2014. De fleste kom fra Ukraina, Russland og Frankrike. Gjennomsnittsalderen for en ny innvandrer i 2015 var på 32,9 år. Ved utgangen av 2015 var om lag tre fjerdedeler av jødene i Israel født i landet - og mer enn halvparten var minst andregenerasjons innfødte. Rapporten fra det israelske statistiske sentralbyrået viste også at 34,1% av israelerne er av europeisk-amerikansk opprinnelse, mens 13,5% er fra Afrika og 10,1% er fra Asia. Rundt 40% av den totale befolkningen i Israel, og omtrent halvparten av den jødiske befolkningen, bor i sentrum av landet, mens nesten 60% av den arabiske befolkningen bor i nord. I 2015 økte folketallet i Israels hovedstad Jerusalem med rundt 2.3%.

jerusalem-befolkningDen gjennomsnittlige jødiske fødselsraten i Israel har steget det siste året, mens den gjennomsnittlige muslimske fødselsraten har falt. Ifølge det israelske statistiske sentralbyråets årlige rapport bor det nå 6, 4 millioner jøder i Israel, sammen med blant annet ca. 1,8 millioner arabere. Det betyr at 74,8 prosent av israelerne er jøder. Israels samlede befolkning utgjøres av 8, 585 millioner mennesker, skriver Jerusalem Post.

4,4% prosent av befolkningen i Israel, omtrent 380 000 mennesker, er ikke-arabiske kristne eller folk av andre religioner, så vel som de med ingen religiøs tilknytning kategorisert som “annet”.

Ifølge rapporten har den generelle befolkningen økt med 2 prosent i 2015, eller 172.000 mennesker. Den jødiske befolkningen økte med 1,9%, den arabiske befolkningen med 2,2%, og “andre” befolkningsgruppen økte med 3,8%.

Befolkningen i Israel er ansett som en ung befolkning sammenlignet med andre vestlige land. I 2015 var 28,3% av befolkningen under 14 år, mens 11,1% av befolkningen var i alderen 65 år eller eldre. Til tross for dette har befolkningen blitt noe eldre i gjennomsnitt de siste seks årene. Rapporten viser også at de israelske jødene gifter seg i en høyere alder nå enn for seks år siden.

I 2015 kom det til verden 178,723 nye israelere. Av disse barna ble 74% født av jødiske mødre, mens 23% ble født av arabiske mødre. I gjennomsnitt føder en israelsk kvinne 3.08 barn mot 3,8 barn i første halvdel av 1970-tallet. Jødiske kvinner føder i snitt 3,13 barn, mens muslimske kvinner i snitt føder 3,32 barn. Det siste er en dramatisk reduksjon i forhold til hva som var vanlig på 1970-tallet, da gjennomsnittlig fødselstall for muslimske mødre i Israel var på hele 8,47 barn.

I 2015 kom det 27,908 jødiske innvandrere til Israel, en økning på 16% sammenlignet med 2014. De fleste kom fra Ukraina, Russland og Frankrike. Gjennomsnittsalderen for en ny innvandrer i 2015 var på 32,9 år.

Ved utgangen av 2015 var om lag tre fjerdedeler av jødene i Israel født i landet – og mer enn halvparten var minst andregenerasjons innfødte. Rapporten fra det israelske statistiske sentralbyrået viste også at 34,1% av israelerne er av europeisk-amerikansk opprinnelse, mens 13,5% er fra Afrika og 10,1% er fra Asia.

Rundt 40% av den totale befolkningen i Israel, og omtrent halvparten av den jødiske befolkningen, bor i sentrum av landet, mens nesten 60% av den arabiske befolkningen bor i nord. I 2015 økte folketallet i Israels hovedstad Jerusalem med rundt 2.3%.