Alger kan gi store mengder hydrogen og er verdens reneste energikilden. Det viser resultatet av forskning ved Tel Aviv University. Forskerne foreslår en mulig mekanisme for masseproduksjon av den miljøvennlige energikilden, skriver Jewish Business News. Det ble tidligere antatt at alger bare produserer hydrogen i løpet av en enkelt microburst ved daggry, som varer bare noen få minutter, og at bare en liten mengde hydrogen kan genereres fra dem. Men de israelske forskerne, ledet av dr. Iftach Yacoby var nylig i stand til å produsere fem ganger mer hydrogen fra Microphytes. Dr. Yacoby og hans team brukte svært følsom teknologi for å oppdage at alger produserer hydrogen fra fotosyntese hele dagen lang. Studien viste at alger skaper hydrogen ved hjelp av enzymet hydrogenase, som brytes ned når oksygen er tilstede. Forskerne oppdaget effektive mekanismer for å fjerne oksygen. "Oppdagelsen av mekanismene gjør det klart at alger har et stort uutnyttet potensial for produksjon av hydrogendrivstoff," sier dr. Yacoby til Jewish Business News. "Det neste spørsmålet er hvordan vi kan øke produksjonen for industrielle formål." "Jeg vokste opp på en gård, og drømmer om hydrogen," sier dr. Yacoby. "Vi har alltid brukt landbruk til å lage vår egen mat. Men når det gjelder energi er vi fortsatt jegere og sankere. Å dyrke energi fra landbruket er virkelig den neste revolusjonen. Det kan være andre måter å produsere hydrogen på, men dette er den grønneste og den eneste landbruksrelaterte. Vi må begynne å produsere ren energi - for våre barn og våre barnebarn ". Dr. Yacoby forsker nå på syntetiske enzymer som er i stand til å øke produksjon av hydrogen fra mikroalger til industrielt nivå.

algerAlger kan gi store mengder hydrogen og er verdens reneste energikilden. Det viser resultatet av forskning ved Tel Aviv University. Forskerne foreslår en mulig mekanisme for masseproduksjon av den miljøvennlige energikilden, skriver Jewish Business News. Det ble tidligere antatt at alger bare produserer hydrogen i løpet av en enkelt microburst ved daggry, som varer bare noen få minutter, og at bare en liten mengde hydrogen kan genereres fra dem.

Men de israelske forskerne, ledet av dr. Iftach Yacoby var nylig i stand til å produsere fem ganger mer hydrogen fra Microphytes. Dr. Yacoby og hans team brukte svært følsom teknologi for å oppdage at alger produserer hydrogen fra fotosyntese hele dagen lang. Studien viste at alger skaper hydrogen ved hjelp av enzymet hydrogenase, som brytes ned når oksygen er tilstede. Forskerne oppdaget effektive mekanismer for å fjerne oksygen.

“Oppdagelsen av mekanismene gjør det klart at alger har et stort uutnyttet potensial for produksjon av hydrogendrivstoff,” sier dr. Yacoby til Jewish Business News. “Det neste spørsmålet er hvordan vi kan øke produksjonen for industrielle formål.”

“Jeg vokste opp på en gård, og drømmer om hydrogen,” sier dr. Yacoby. “Vi har alltid brukt landbruk til å lage vår egen mat. Men når det gjelder energi er vi fortsatt jegere og sankere. Å dyrke energi fra landbruket er virkelig den neste revolusjonen. Det kan være andre måter å produsere hydrogen på, men dette er den grønneste og den eneste landbruksrelaterte. Vi må begynne å produsere ren energi – for våre barn og våre barnebarn “. Dr. Yacoby forsker nå på syntetiske enzymer som er i stand til å øke produksjon av hydrogen fra mikroalger til industrielt nivå.