Etter møtet mellom den israelske energiministeren Yuval Steinitz og hans tyrkiske motpart Berat Albayrak i Istanbul nylig mener den israelske naturgassindustriens innsidere at en israelsk-tyrkisk rørledning kan være oppe å gå innen tre år, skriver Israel Hayom. "Tyrkerne har et pragmatisk syn på dette spørsmålet. De ønsker å få ting gjort, "sier en tjenestemann til avisen. Israelske naturgassindustriledere uttrykker optimisme over planene å bygge den israelsk-tyrkiske gassrørledningen som vil «åpne døren til gasseksport til Europa", og kaller det en "historisk mulighet" for både bransjen og den israelske økonomien. Den tyrkiske energiministeren Berat Albayrak regnes som en svært erfaren tyrkisk tjenestemann, skriver den israelske avisen. Kilder med kjennskap til det 90-minutters lange møtet mellom de to sier at ministrene diskuterte en rekke spørsmål knyttet til regional utvikling og bilaterale relasjoner. Tyrkia ønsker ifølge kildene å forfølge flere humanitære prosjekter i Gaza, inkludert bygning to kraftverk i enklaven. Israel sies å ville vurdere saken gunstig, så lenge det ikke kolliderer med landets sikkerhetsinteresser. "Israel tar imot enhver involvering av Tyrkia i å forbedre livene til vanlige mennesker i Gaza. Vi vil gjøre vårt beste for å muliggjøre dette," bekrefter den israelske energiministeren Yuval Steinitz overfor Israel Hayom. Energiministeren sier de to landene er "enige om å etablere en umiddelbar dialog for å undersøke muligheten og gjennomførbarheten" av naturgassrørledningsprosjektet. Han sier at Israel vil ønske velkommen deltakelse av tyrkiske bedrifter i utforskningen av fremtidige gassfelt. Steinitz sier imidlertid at Israel også vurderer andre rørledningsprosjekter, nemlig gjennom Hellas og Kypros. Ifølge tilgjengelig informasjon ønsker Israel og Tyrkia å ferdigstille prosjektets tegninger innen utgangen av mars 2017. Israelske gassindustriinnsidere sier at dersom alt går som forventet vil rørledningen gå online innen 2019, og at dette mest sannsynlig vil være et privatsektorprosjekt støttet av regjeringen. Men et fremtidig prosjekt i denne størrelsesorden vil sannsynlig møte flere utfordret, sier en annen tjenestemann, nemlig å koordinere med Russland, som arbeider med et oljerørledningsprosjektet vis-a-vis Tyrkia, samt det faktum at enhver fremtidig gassrørledning vil måtte løpe gjennom kypriotiske økonomiske farvann. Bransjeeksperter sier til Israel Hayom at maritime økonomiske soner vil kreve kontraktsmessig løsning, men at det ikke utgjør noen hindring for slike avtaler.

oljeEtter møtet mellom den israelske energiministeren Yuval Steinitz og hans tyrkiske motpart Berat Albayrak i Istanbul nylig mener den israelske naturgassindustriens innsidere at en israelsk-tyrkisk rørledning kan være oppe å gå innen tre år, skriver Israel Hayom. “Tyrkerne har et pragmatisk syn på dette spørsmålet. De ønsker å få ting gjort, “sier en tjenestemann til avisen.

Israelske naturgassindustriledere uttrykker optimisme over planene å bygge den israelsk-tyrkiske gassrørledningen som vil «åpne døren til gasseksport til Europa”, og kaller det en “historisk mulighet” for både bransjen og den israelske økonomien.

Den tyrkiske energiministeren Berat Albayrak regnes som en svært erfaren tyrkisk tjenestemann, skriver den israelske avisen. Kilder med kjennskap til det 90-minutters lange møtet mellom de to sier at ministrene diskuterte en rekke spørsmål knyttet til regional utvikling og bilaterale relasjoner.

Tyrkia ønsker ifølge kildene å forfølge flere humanitære prosjekter i Gaza, inkludert bygning to kraftverk i enklaven. Israel sies å ville vurdere saken gunstig, så lenge det ikke kolliderer med landets sikkerhetsinteresser. “Israel tar imot enhver involvering av Tyrkia i å forbedre livene til vanlige mennesker i Gaza. Vi vil gjøre vårt beste for å muliggjøre dette,” bekrefter den israelske energiministeren Yuval Steinitz overfor Israel Hayom.

Energiministeren sier de to landene er “enige om å etablere en umiddelbar dialog for å undersøke muligheten og gjennomførbarheten” av naturgassrørledningsprosjektet. Han sier at Israel vil ønske velkommen deltakelse av tyrkiske bedrifter i utforskningen av fremtidige gassfelt. Steinitz sier imidlertid at Israel også vurderer andre rørledningsprosjekter, nemlig gjennom Hellas og Kypros.

Ifølge tilgjengelig informasjon ønsker Israel og Tyrkia å ferdigstille prosjektets tegninger innen utgangen av mars 2017. Israelske gassindustriinnsidere sier at dersom alt går som forventet vil rørledningen gå online innen 2019, og at dette mest sannsynlig vil være et privatsektorprosjekt støttet av regjeringen.

Men et fremtidig prosjekt i denne størrelsesorden vil sannsynlig møte flere utfordret, sier en annen tjenestemann, nemlig å koordinere med Russland, som arbeider med et oljerørledningsprosjektet vis-a-vis Tyrkia, samt det faktum at enhver fremtidig gassrørledning vil måtte løpe gjennom kypriotiske økonomiske farvann. Bransjeeksperter sier til Israel Hayom at maritime økonomiske soner vil kreve kontraktsmessig løsning, men at det ikke utgjør noen hindring for slike avtaler.