I følge det israelske statistiske sentralbyrået hadde Israel en vekst i bruttonasjonalbudsjett første halvår i 2016 på 3,2 prosent. Det har fått sentralbyrået til å se mer optimistisk på det forventede årsresultatet for 2016 enn tidligere og byrået har derfor oppjustert sin prognose. Nå forventes det en vekst på 4,3 prosent, skriver Israel Hayom. Første halvår viste en betydelig vekst i eksporten av varer og tjenester, på hele 13,7 rosent. I de israelske statistikkene tar man da ikke med salg av startups og diamanteksport. Privat konsum økte med 9,9 prosent og offentlig forbruk med 8,6 prosent.  Økningen i levestandard i Israel ble reflektert i privat forbruk, skriver Israel Hayom, som nevner som eksempler at utgifter til mat, drikke, sigaretter og alkohol økte med 5,3% per innbygger i løpet av første halvår 2016; investeringer i finansielle instrumenter med 8,4%; husholdningenes utgifter til møbler, hvitevarer og private biler steg med 21,4%, og husholdningenes utgifter til smykker steg med 9,9%.

vekstI følge det israelske statistiske sentralbyrået hadde Israel en vekst i bruttonasjonalbudsjett første halvår i 2016 på 3,2 prosent. Det har fått sentralbyrået til å se mer optimistisk på det forventede årsresultatet for 2016 enn tidligere og byrået har derfor oppjustert sin prognose. Nå forventes det en vekst på 4,3 prosent, skriver Israel Hayom. Første halvår viste en betydelig vekst i eksporten av varer og tjenester, på hele 13,7 rosent. I de israelske statistikkene tar man da ikke med salg av startups og diamanteksport.

Privat konsum økte med 9,9 prosent og offentlig forbruk med 8,6 prosent.  Økningen i levestandard i Israel ble reflektert i privat forbruk, skriver Israel Hayom, som nevner som eksempler at utgifter til mat, drikke, sigaretter og alkohol økte med 5,3% per innbygger i løpet av første halvår 2016; investeringer i finansielle instrumenter med 8,4%; husholdningenes utgifter til møbler, hvitevarer og private biler steg med 21,4%, og husholdningenes utgifter til smykker steg med 9,9%.