Oljefondets investeringer i Israel utgjør nå 13,3 milliarder kroner i aksjer og 11,3 milliarder kroner i rentepapirer. Den samlede investeringen som Oljefondet hadde i Israel ved sist årsskifte var på 24,6 milliarder kroner. Det var en økning på 5,8 milliarder kroner i forhold til året før. Det opplyser kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank Investment Management til Dagen. Nylig kjøpte oljefondet seg opp i Israel Discount Bank. Investeringen ble gjort for rundt tre uker siden og Norges Bank holder nå 29,4 millioner Discount Bank aksjer verdt 201 millioner shekel, eller rundt 435 millioner kroner til dagens kurs. Israel Discount Bank er en av Israels tre største banker og har 260 avdelinger med hovedkontor i Tel Aviv. Banken ble grunnlagt allerede i 1935. Leder for Israels Venner på Stortinget og styremedlem i Norsk-Israelsk Handelskammer, Jørund Rytman, sier at det nye oppkjøpet i Israel Discount Bank er strålende nyheter. Til Dagen har han følgende kommentar til at Oljefondet har økt sin investering i Israel kraftig det siste året: «Dette er en utvikling jeg er meget fornøyd med. Det er både bra for det norske oljefondet, og bra at Norge på denne måten kan bistå med kapital i israelske selskaper.»

rytman3-150x150Oljefondets investeringer i Israel utgjør nå 13,3 milliarder kroner i aksjer og 11,3 milliarder kroner i rentepapirer. Den samlede investeringen som Oljefondet hadde i Israel ved sist årsskifte var på 24,6 milliarder kroner. Det var en økning på 5,8 milliarder kroner i forhold til året før. Det opplyser kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank Investment Management til Dagen. Nylig kjøpte oljefondet seg opp i Israel Discount Bank.

Investeringen ble gjort for rundt tre uker siden og Norges Bank holder nå 29,4 millioner Discount Bank aksjer verdt 201 millioner shekel, eller rundt 435 millioner kroner til dagens kurs. Israel Discount Bank er en av Israels tre største banker og har 260 avdelinger med hovedkontor i Tel Aviv. Banken ble grunnlagt allerede i 1935.

Leder for Israels Venner på Stortinget og styremedlem i Norsk-Israelsk Handelskammer, Jørund Rytman, sier at det nye oppkjøpet i Israel Discount Bank er strålende nyheter. Til Dagen har han følgende kommentar til at Oljefondet har økt sin investering i Israel kraftig det siste året: «Dette er en utvikling jeg er meget fornøyd med. Det er både bra for det norske oljefondet, og bra at Norge på denne måten kan bistå med kapital i israelske selskaper.»