Det det var et israelsk selskap, KELA, som fikk oppdraget med å forhindre cyber-angrep mot Rio-OL. «Det er neppe tilfeldig. Israel har de siste årene seilt opp som en av verdens ledende land på cyber-sikkerhet,» skriver Jørund Rytman i en artikkel i Dagen. Han er medlem av styret i Norsk Israelske Handelskammer og leder for Israels Venner på stortinget der han representerer Fremskrittspartiet. «Israel har satt som mål å være blant de fem største cyber-maktene i verden, ved siden av blant annet USA, Kina og Russland. Dette er basert på pur nødvendighet. Israel skal være det landet i verden, nest etter USA, som opplever flest forsøk på hacking», skriver han, og fortsetter: «Når man snakker om cyber, snakker man om den «verdenen» man går inn i når man kobler seg på internett. Ifølge World Economic Forum er Norge blant de land i verden som er mest koblet til denne virtuelle verdenen. 95 prosent av alle nordmenn er internett-brukere, og over 90 prosent har tilgang til PC og internett hjemmefra. Internett gir oss uante muligheter. Vi kan shoppe, møte mennesker, foreta banktransaksjoner, og sjekke om babyen sover mens vi er i et annet rom, med bare et tastetrykk. Men vår tiltagende avhengighet av nettet åpner også opp for mørke krefter. I et tenkt, men ikke usannsynlig tilfelle, kan strømnettet bli slått ut av et hackerangrep. Mange, både bedrifter og privatpersoner, opplever at kriminelle forsøker å presse dem for penger via program som blir snikinstallert på datamaskinen. Innenfor forsvaret snakker man mye om såkalt «hybrid krigføring», en type angrep som kombinerer vanlige militære verktøy med for eksempel cyberangrep mot infrastruktur. I Israel er denne trusselen høyst reell. Det skjer omtrent 100.000 cyberangrep per dag. Under militæroperasjonen i Gaza i 2014 skal det ha blitt gjort opptil 2 millioner hackingforsøk. Angrepene kommer i hovedsak fra Iran, men også fra Hizbollah og Hamas. Cyber-trusler blir tatt alvorlig. Statsminister Netanyahu sa i 2014 til den israelske avisen Haaretz at cyber-angrep utgjør en hovedtrussel mot Israel. Derfor er det viktig for Israel å være langt framme på dette feltet. Det investeres betydelige summer i forskning og utvikling, både militært og for å beskytte sivilsamfunnet. Man legger også til rette for samarbeid på tvers. Samarbeid mellom det militære, forskningsmiljø tilknyttet universitetene, og kommersielle aktører ses på som særlig fruktbart. Det er spesielt Ben Gurion-universitetet i Negev-ørkenen som satser på cyber, og har en egen mastergrad innen cybersikkerhet. Nerdene som sitter hjemme på gutterommet, eller jenterommet, ses på som en særlig ressurs. Behovet for sikkerhet i cyber-verdenen blir nok bare større i tiden som kommer. Man tror at mye kriminalitet som tidligere foregikk i den «virkelige verden» kommer til å flytte inn i den virtuelle, og møte deg gjennom datamaskinen eller smartphonen din, framfor på gata. Derfor er det viktig å være føre var. Jeg mener det er avgjørende å lære fra de beste, og her ser det ut som om Israel er en ypperlig læremester.» Det skal avholdes en stor cyber-konferanse i Tel Aviv i november, og Rytman skriver at han planlegger å dra dit selv for å se om jeg kan ta med meg noen ideer tilbake til Norge. Han håper også at flere blir med.

rytman3-150x150Det det var et israelsk selskap, KELA, som fikk oppdraget med å forhindre cyber-angrep mot Rio-OL. «Det er neppe tilfeldig. Israel har de siste årene seilt opp som en av verdens ledende land på cyber-sikkerhet,» skriver Jørund Rytman i en artikkel i Dagen. Han er medlem av styret i Norsk Israelske Handelskammer og leder for Israels Venner på stortinget der han representerer Fremskrittspartiet.

«Israel har satt som mål å være blant de fem største cyber-maktene i verden, ved siden av blant annet USA, Kina og Russland. Dette er basert på pur nødvendighet. Israel skal være det landet i verden, nest etter USA, som opplever flest forsøk på hacking», skriver han, og fortsetter:

«Når man snakker om cyber, snakker man om den «verdenen» man går inn i når man kobler seg på internett. Ifølge World Economic Forum er Norge blant de land i verden som er mest koblet til denne virtuelle verdenen. 95 prosent av alle nordmenn er internett-brukere, og over 90 prosent har tilgang til PC og internett hjemmefra. Internett gir oss uante muligheter. Vi kan shoppe, møte mennesker, foreta banktransaksjoner, og sjekke om babyen sover mens vi er i et annet rom, med bare et tastetrykk.

Men vår tiltagende avhengighet av nettet åpner også opp for mørke krefter. I et tenkt, men ikke usannsynlig tilfelle, kan strømnettet bli slått ut av et hackerangrep. Mange, både bedrifter og privatpersoner, opplever at kriminelle forsøker å presse dem for penger via program som blir snikinstallert på datamaskinen.

Innenfor forsvaret snakker man mye om såkalt «hybrid krigføring», en type angrep som kombinerer vanlige militære verktøy med for eksempel cyberangrep mot infrastruktur.

I Israel er denne trusselen høyst reell. Det skjer omtrent 100.000 cyberangrep per dag. Under militæroperasjonen i Gaza i 2014 skal det ha blitt gjort opptil 2 millioner hackingforsøk. Angrepene kommer i hovedsak fra Iran, men også fra Hizbollah og Hamas.

Cyber-trusler blir tatt alvorlig. Statsminister Netanyahu sa i 2014 til den israelske avisen Haaretz at cyber-angrep utgjør en hovedtrussel mot Israel. Derfor er det viktig for Israel å være langt framme på dette feltet. Det investeres betydelige summer i forskning og utvikling, både militært og for å beskytte sivilsamfunnet.

Man legger også til rette for samarbeid på tvers. Samarbeid mellom det militære, forskningsmiljø tilknyttet universitetene, og kommersielle aktører ses på som særlig fruktbart.

Det er spesielt Ben Gurion-universitetet i Negev-ørkenen som satser på cyber, og har en egen mastergrad innen cybersikkerhet. Nerdene som sitter hjemme på gutterommet, eller jenterommet, ses på som en særlig ressurs.

Behovet for sikkerhet i cyber-verdenen blir nok bare større i tiden som kommer. Man tror at mye kriminalitet som tidligere foregikk i den «virkelige verden» kommer til å flytte inn i den virtuelle, og møte deg gjennom datamaskinen eller smartphonen din, framfor på gata.

Derfor er det viktig å være føre var. Jeg mener det er avgjørende å lære fra de beste, og her ser det ut som om Israel er en ypperlig læremester.»

Det skal avholdes en stor cyber-konferanse i Tel Aviv i november, og Rytman skriver at han planlegger å dra dit selv for å se om jeg kan ta med meg noen ideer tilbake til Norge. Han håper også at flere blir med.