Fra 2012 til 2015 har Israel klart å redusere utslipp av luftforurensende stoffer med 52 prosent. Det viser tall fra det israelske miljøverndepartementet etter en undersøkelse av mer enn 540 av landets største bedrifter, skriver Ynet News. Men miljøvernmyndighetene kan ikke hvile på sine laurbær, for utslippene av nitrogenoksider og svoveloksider i Israel er fortsatt 1,3 og 4,4 ganger høyere enn gjennomsnittet i EU-landene. 87% av svovel-utslipp er et resultat av driften av kullfyrte kraftverk som er konsentrert i Ashkelon og Hadera som fortsatt mangler avansert forurensningskontrollsystemer, skriver avisen. I tillegg er mengden av nitrogen, fosfor og organisk karbon som slippes ut i kloakk også mye høyere enn i EU-landene. Det positive er blant annet at strømmen av forurensende stoffer i Middelhavet er dramatisk redusert mellom 2012-2015 som et resultat av at Israel har redusert mengden av aktivert slam som slippes ut i havet ved Gush Dan renseanlegg. En reduksjon i mengden av aktivert slam var et krav fra kommisjonen for utslippstillatelser. Alt aktivert slamutslipp vil opphøre ved utgangen av 2016 med ferdigstillelse av et nytt renseanlegg, skriver Ynet News. Ytterligere forbedringer er gjort i kvaliteten av behandlet avløpsvann, med en reduksjon på 11% i mengden av salt til stede i det behandlede avløpsvannet mellom 2013-2015. Denne reduksjonen skyldes en økning i bruken av avsaltet vann. I dag er 50 % av den totale mengden av vann som leveres til forbrukerne avsaltet.

energiverk_israelFra 2012 til 2015 har Israel klart å redusere utslipp av luftforurensende stoffer med 52 prosent. Det viser tall fra det israelske miljøverndepartementet etter en undersøkelse av mer enn 540 av landets største bedrifter, skriver Ynet News. Men miljøvernmyndighetene kan ikke hvile på sine laurbær, for utslippene av nitrogenoksider og svoveloksider i Israel er fortsatt 1,3 og 4,4 ganger høyere enn gjennomsnittet i EU-landene.

87% av svovel-utslipp er et resultat av driften av kullfyrte kraftverk som er konsentrert i Ashkelon og Hadera som fortsatt mangler avansert forurensningskontrollsystemer, skriver avisen. I tillegg er mengden av nitrogen, fosfor og organisk karbon som slippes ut i kloakk også mye høyere enn i EU-landene.

Det positive er blant annet at strømmen av forurensende stoffer i Middelhavet er dramatisk redusert mellom 2012-2015 som et resultat av at Israel har redusert mengden av aktivert slam som slippes ut i havet ved Gush Dan renseanlegg. En reduksjon i mengden av aktivert slam var et krav fra kommisjonen for utslippstillatelser. Alt aktivert slamutslipp vil opphøre ved utgangen av 2016 med ferdigstillelse av et nytt renseanlegg, skriver Ynet News.

Ytterligere forbedringer er gjort i kvaliteten av behandlet avløpsvann, med en reduksjon på 11% i mengden av salt til stede i det behandlede avløpsvannet mellom 2013-2015. Denne reduksjonen skyldes en økning i bruken av avsaltet vann. I dag er 50 % av den totale mengden av vann som leveres til forbrukerne avsaltet.