Olje- og Energiminister Tord Lien ble hyllet av Norsk Israelsk Handelskammer under handelskammerets sensommerarrangement torsdag kveld. Der snakket han om sitt planlagte besøk i Israel, som starter søndag, og ble tildelt Handelskammerets årlige æresbevisning som den nordmannen som har gjort mest for å styrke samarbeidet mellom de to land det siste året. Selv mente Tord Lien at han kun har gjort det som er selvfølgelig. «Israel og Norge har felles interesser av å samarbeide,» fremholdt han. Tord Lien fikk overlevert prisen av kunstnere Bruce Nigles, som forklarte hva den innrammede skulpturen symboliserte. «Den forestiller Livets hjul som er balansert på søylene nåde/ barmhjertighet og dom/strenghet. Livssirkelen er brutt mellom søylene og blir hel bare hvor hendene møtes, den rettferdige virkningen av å gi og motta», forklarte han. Tsedaka, det hebraiske ordet i skulpturen, handler om å gi og motta, hjelp til de fattige, de trengende og andre verdige saker. Rabbiner Shaul Wilhelm fra Chabad-bevegelsen, kommenterte også symbolbruken. «Sirkelen blir perfekt når vi kommer sammen,» sa han. Lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, presiserte at det var en personlig pris, og Tord Lien takket ved å si at han satt stor pris på prisen. «Jeg har alltid vært en stor Israel-venn. Men hva har jeg egentlig gjort? Jeg har bare gjort det som er en selvfølge,» sa han ydmykt. Men søndag bidrar han ytterligere til det gode samarbeidet mellom Israel og Norge gjennom et flere dagers langt besøk, som han gleder seg til. Tidligere har han møtt sin israelske kollega ved flere anledninger, sist under en oljekonferanse i Houston. Nå ser han frem til å utdype samarbeidet. Det planlagte besøket er møtt med demonstrasjoner fra pro-Palestina-grupper. Det forbauset ikke Tord Lien. Han bare bemerket at det ikke er demonstrasjoner når han besøker andre oljeland i regionen. Olje- og Energiministeren var opptatt av viktigheten av et tett samarbeid mellom stat, industri og akademia, og viste til at Israel har flere universiteter som rager høyt på listene over verdens fremste læresteder. Et av dem, Technion, har blant annet et samarbeid med Universitetet i Stavanger. Med rundt 50 års erfaring med oljeindustri mente han at Norge har mye å lære Israel, samtidig som et høyteknologisk land som Israel har mye å lære Norge, blant annet når det gjelder datasikkerhet, som etter hvert er blitt stadig mer viktig, også for å sikre oljeaktivitetene. Under gårsdagen møte i Norsk Israelsk handelskammer fikk statsråden og hans medarbeidere en forhåndssmak på israelsk mat og vin, og muligheter til private samtaler med handelskammerets stadig voksende medlemsmasse. De fremmøtte rundt 30 medlemmene fikk i tillegg til å møte statsråden høre den norske oppfinneren Torfinn Johnsen snakke om sin banebrytende oppfinnelse, et produkt som har vist seg gjennom sikre testresultater å kunne øke veksten av grønnsaker og korn med flere hundre prosent, og samtidig har en positiv miljøvirkning gjennom å bidra til å redusere den globale oppvarmingen. Den er blant annet godt egnet til å bli satt i virksomhet i Israels ørkenområder. Torfinn Johnsen er en anerkjent forsker som har vunnet flere miljøvernpriser, blant annet NTNUs «Enviroment Invention of The Year».

tord_lien-150x150Olje- og Energiminister Tord Lien ble hyllet av Norsk Israelsk Handelskammer under handelskammerets sensommerarrangement torsdag kveld. Der snakket han om sitt planlagte besøk i Israel, som starter søndag, og ble tildelt Handelskammerets årlige æresbevisning som den nordmannen som har gjort mest for å styrke samarbeidet mellom de to land det siste året.

Selv mente Tord Lien at han kun har gjort det som er selvfølgelig. «Israel og Norge har felles interesser av å samarbeide,» fremholdt han.

Tord Lien fikk overlevert prisen av kunstnere Bruce Nigles, som forklarte hva den innrammede skulpturen symboliserte. «Den forestiller Livets hjul som er balansert på søylene nåde/ barmhjertighet og dom/strenghet. Livssirkelen er brutt mellom søylene og blir hel bare hvor hendene møtes, den rettferdige virkningen av å gi og motta», forklarte han. Tsedaka, det hebraiske ordet i skulpturen, handler om å gi og motta, hjelp til de fattige, de trengende og andre verdige saker. Rabbiner Shaul Wilhelm fra Chabad-bevegelsen, kommenterte også symbolbruken. «Sirkelen blir perfekt når vi kommer sammen,» sa han.

Lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, presiserte at det var en personlig pris, og Tord Lien takket ved å si at han satt stor pris på prisen. «Jeg har alltid vært en stor Israel-venn. Men hva har jeg egentlig gjort? Jeg har bare gjort det som er en selvfølge,» sa han ydmykt.

Men søndag bidrar han ytterligere til det gode samarbeidet mellom Israel og Norge gjennom et flere dagers langt besøk, som han gleder seg til. Tidligere har han møtt sin israelske kollega ved flere anledninger, sist under en oljekonferanse i Houston. Nå ser han frem til å utdype samarbeidet. Det planlagte besøket er møtt med demonstrasjoner fra pro-Palestina-grupper. Det forbauset ikke Tord Lien. Han bare bemerket at det ikke er demonstrasjoner når han besøker andre oljeland i regionen.

Olje- og Energiministeren var opptatt av viktigheten av et tett samarbeid mellom stat, industri og akademia, og viste til at Israel har flere universiteter som rager høyt på listene over verdens fremste læresteder. Et av dem, Technion, har blant annet et samarbeid med Universitetet i Stavanger. Med rundt 50 års erfaring med oljeindustri mente han at Norge har mye å lære Israel, samtidig som et høyteknologisk land som Israel har mye å lære Norge, blant annet når det gjelder datasikkerhet, som etter hvert er blitt stadig mer viktig, også for å sikre oljeaktivitetene.

Under gårsdagen møte i Norsk Israelsk handelskammer fikk statsråden og hans medarbeidere en forhåndssmak på israelsk mat og vin, og muligheter til private samtaler med handelskammerets stadig voksende medlemsmasse.

De fremmøtte rundt 30 medlemmene fikk i tillegg til å møte statsråden høre den norske oppfinneren Torfinn Johnsen snakke om sin banebrytende oppfinnelse, et produkt som har vist seg gjennom sikre testresultater å kunne øke veksten av grønnsaker og korn med flere hundre prosent, og samtidig har en positiv miljøvirkning gjennom å bidra til å redusere den globale oppvarmingen. Den er blant annet godt egnet til å bli satt i virksomhet i Israels ørkenområder. Torfinn Johnsen er en anerkjent forsker som har vunnet flere miljøvernpriser, blant annet NTNUs «Enviroment Invention of The Year».