Israel er det landet med det sunneste kostholdet i Vesten, og det niende sunneste kostholdet i verden, ifølge en global studie publisert i The Lancet Global Health journal. Mye fordi israelerne spiser mye friske grønnsaker, olivenolje, frukt og korn. Men israelerne lever ikke av grønnsaker alene. En ny undersøkelse viser at israelerne har et av de høyeste kjøttforbrukene i verden. Det viser en ny OECD-studie publisert forrige uke. Ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, er Israel det landet i verden som har fjerde størst kjøttforbruk pr. innbygger, med et årlig gjennomsnitt på 86,1 kilo per innbygger. Australia toppet listen, med et årlig gjennomsnitt på 90,3 kg kjøtt per innbygger; USA kommer på andre plass med 90.1 kg; Argentina kommer på tredjeplass med et gjennomsnitt på 86,6 kg per innbygger. Bak Israel følger Brasil. India er landet i verden med lavest forbruk av kjøtt i forhold til innbyggertallet, med kun 3,2 kg per innbygger. I EU er gjennomsnittlig kjøttforbruk på 64,9 kg. Studien fokuserer på forbruket av kylling, okse, kalv og svin i 2014-2015. Den har også tatt med land utenfor OECD, og viser at gjennomsnittet i Iran og Tyrkia er betydelig lavere enn i Israel, skriver Israel Hayom. Japanerne spiser ikke mye kjøtt, forbruker er årlig på 35,7 kg per person. Kina er relativt høyt på listen, med 49,8 kg per innbygger. Tross det høye forbruket av kjøtt troner altså Israel på toppen av Verdens Helseorganisasjons liste over landene med det sunneste kostholdet. Det skyldes ikke bare høyt forbruk av frukt og grønt, men også at kjøttforbruket først og fremst er basert på mye bruk av kylling. Svinekjøtt spises det av forståelige grunner lite av i Israel. Gjennomsnittet er bare på 1,6 kg. per innbygger.

KyllingkjøttIsrael er det landet med det sunneste kostholdet i Vesten, og det niende sunneste kostholdet i verden, ifølge en global studie publisert i The Lancet Global Health journal. Mye fordi israelerne spiser mye friske grønnsaker, olivenolje, frukt og korn. Men israelerne lever ikke av grønnsaker alene. En ny undersøkelse viser at israelerne har et av de høyeste kjøttforbrukene i verden.

Det viser en ny OECD-studie publisert forrige uke. Ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, er Israel det landet i verden som har fjerde størst kjøttforbruk pr. innbygger, med et årlig gjennomsnitt på 86,1 kilo per innbygger. Australia toppet listen, med et årlig gjennomsnitt på 90,3 kg kjøtt per innbygger; USA kommer på andre plass med 90.1 kg; Argentina kommer på tredjeplass med et gjennomsnitt på 86,6 kg per innbygger. Bak Israel følger Brasil. India er landet i verden med lavest forbruk av kjøtt i forhold til innbyggertallet, med kun 3,2 kg per innbygger. I EU er gjennomsnittlig kjøttforbruk på 64,9 kg. Studien fokuserer på forbruket av kylling, okse, kalv og svin i 2014-2015. Den har også tatt med land utenfor OECD, og viser at gjennomsnittet i Iran og Tyrkia er betydelig lavere enn i Israel, skriver Israel Hayom. Japanerne spiser ikke mye kjøtt, forbruker er årlig på 35,7 kg per person. Kina er relativt høyt på listen, med 49,8 kg per innbygger.

Tross det høye forbruket av kjøtt troner altså Israel på toppen av Verdens Helseorganisasjons liste over landene med det sunneste kostholdet. Det skyldes ikke bare høyt forbruk av frukt og grønt, men også at kjøttforbruket først og fremst er basert på mye bruk av kylling. Svinekjøtt spises det av forståelige grunner lite av i Israel. Gjennomsnittet er bare på 1,6 kg. per innbygger.