En seks år gammel syriske jente ble såret under hennes lands borgerkrig. Hun fikk komme til Israel for å få behandling. På det israelske sykehuset ble det oppdaget at hun led av en kreftsykdom. Hun ble værende på sykehuset for å få behandling også for dette problemet, og da hun omsider kunne forlate sykehuset sørget det israelske sykehuspersonalet for en skikkelig avskjedsfest. Israelske sykehus har under hele den syriske borgerkirgen hjulpet skadde krigsofre med behandling. Faris Ziv Hospital har eksempelvis behandlet flere hundre skadde syrere, og de får, selvsagt, like god behandling som syke, sårede eller skadde israelere. I 2014 fikk Israel varm takk for hjelpen fra en fremtredende syrisk opposisjonsleder. «Israel behandler sårede syrere og sparer deres liv, mens Syrias president Bashar Assad fortsetter å massakrere sitt folk,» sa dr. Kamal al-Labwani, et fremtredende medlem av den syriske opposisjonsbevegelsen da han besøkte syriske pasienter ved sykehuset i det nordlige Israel. ”Alle syrere ser dette og spør: Hvem er den virkelige fienden,” sa han, ifølge Israel Hayom. «Jeg er fylt av takknemlighet for den dedikerte medisinsk behandling som Ziv Medical Center har gitt sårede syrere, mine landsmenn, som har blitt såret i krigen. Denne rørende humanitære gesten er en åpning for å bringe folk tettere sammen og for håp om fred,” sa den syriske opposisjonslederen. Se avskjedsfesten her.

syrisk_jente2En seks år gammel syriske jente ble såret under hennes lands borgerkrig. Hun fikk komme til Israel for å få behandling. På det israelske sykehuset ble det oppdaget at hun led av en kreftsykdom. Hun ble værende på sykehuset for å få behandling også for dette problemet, og da hun omsider kunne forlate sykehuset sørget det israelske sykehuspersonalet for en skikkelig avskjedsfest.

Israelske sykehus har under hele den syriske borgerkirgen hjulpet skadde krigsofre med behandling. Faris Ziv Hospital har eksempelvis behandlet flere hundre skadde syrere, og de får, selvsagt, like god behandling som syke, sårede eller skadde israelere. I 2014 fikk Israel varm takk for hjelpen fra en fremtredende syrisk opposisjonsleder.

«Israel behandler sårede syrere og sparer deres liv, mens Syrias president Bashar Assad fortsetter å massakrere sitt folk,» sa dr. Kamal al-Labwani, et fremtredende medlem av den syriske opposisjonsbevegelsen da han besøkte syriske pasienter ved sykehuset i det nordlige Israel. ”Alle syrere ser dette og spør: Hvem er den virkelige fienden,” sa han, ifølge Israel Hayom.

«Jeg er fylt av takknemlighet for den dedikerte medisinsk behandling som Ziv Medical Center har gitt sårede syrere, mine landsmenn, som har blitt såret i krigen. Denne rørende humanitære gesten er en åpning for å bringe folk tettere sammen og for håp om fred,” sa den syriske opposisjonslederen. Se avskjedsfesten her.