Bilprodusentene konkurrerer om å bygge fremtidens biler, og noen av dem har rettet blikket mot Israel og israelsk teknologi. Ford Motor Co har kjøpt det israelske selskapet SAIPS for å styrke sin kompetanse innen kunstig intelligens som en del av sitt prosjekt for å utvikle et fullstendig selvstyrt kjøretøy og sette det på veien innen 2021, skriver World Israel News. Oppkjøpet er anslått til titalls millioner dollar. SAIPS har utviklet tilpassede algoritmiske løsninger i bilde og videobehandling, signalbehandling og klassifisering. Teknologien gjør det mulig for datamaskiner å samle visuelle data gjennom sensorer og oversette de til nyttig informasjon. "Denne kompetansen vil hjelpe Fords selvstyrte kjøretøy til å tilpasse seg omgivelsene i deres miljø," uttalte bilprodusenten i en pressemelding sendt ut på tirsdag denne uken. "Det neste tiåret vil bli definert av automatisering av bilen, og vi ser autonome kjøretøy som å ha like stor innvirkning på samfunnet som Fords bevegelige samlebånd hadde for 100 år siden," sier Mark Fields, Ford president og administrerende direktør. "Vi er opptatt av å sette på veien et autonomt kjøretøy som kan forbedre sikkerheten og løse sosiale og miljømessige utfordringer for millioner av mennesker -. Ikke bare de som har råd til luksusbiler" Ford sier de har hatt sine øyne på det israelske selskapet siden 2013. SAIPS vil bli et selvstendig Ford-eide selskap, og vil fortsette å samarbeide med andre selskaper.

Bil_selvstyrtBilprodusentene konkurrerer om å bygge fremtidens biler, og noen av dem har rettet blikket mot Israel og israelsk teknologi. Ford Motor Co har kjøpt det israelske selskapet SAIPS for å styrke sin kompetanse innen kunstig intelligens som en del av sitt prosjekt for å utvikle et fullstendig selvstyrt kjøretøy og sette det på veien innen 2021, skriver World Israel News. Oppkjøpet er anslått til titalls millioner dollar.

SAIPS har utviklet tilpassede algoritmiske løsninger i bilde og videobehandling, signalbehandling og klassifisering. Teknologien gjør det mulig for datamaskiner å samle visuelle data gjennom sensorer og oversette de til nyttig informasjon.

“Denne kompetansen vil hjelpe Fords selvstyrte kjøretøy til å tilpasse seg omgivelsene i deres miljø,” uttalte bilprodusenten i en pressemelding sendt ut på tirsdag denne uken.

“Det neste tiåret vil bli definert av automatisering av bilen, og vi ser autonome kjøretøy som å ha like stor innvirkning på samfunnet som Fords bevegelige samlebånd hadde for 100 år siden,” sier Mark Fields, Ford president og administrerende direktør. “Vi er opptatt av å sette på veien et autonomt kjøretøy som kan forbedre sikkerheten og løse sosiale og miljømessige utfordringer for millioner av mennesker -. Ikke bare de som har råd til luksusbiler”

Ford sier de har hatt sine øyne på det israelske selskapet siden 2013. SAIPS vil bli et selvstendig Ford-eide selskap, og vil fortsette å samarbeide med andre selskaper.