Den israelske regjeringen godkjente fredag et toårig statsbudsjett gjeldende for 2017 og 2018, og satt av 454 milliarder shekel (118 milliarder dollar) for 2017 og 463 milliarder shekel (120 milliarder dollar) for 2018. Forslaget vil bli presentert for den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset, denne uken, skriver Israel Hayom. Regjeringens viktigste målsetninger er å redusere de høye levekostnadene, redusere sosioøkonomiske hull, og å stimulere økonomisk vekst og produktivitet. Ved begynnelsen av budsjettmøtet fredag uttalte statsminister Benjamin Netanyahu og finansminister Moshe Kahlon (bilde) at budsjettet omfatter betydelige økninger i midler til velferd, helse, utdanning, transport og integrering av innvandrere. Budsjettet "inneholder en rekke vekstinsentiver til å øke konkurransen og redusere kostnadene ved å leve," sa Netanyahu. "Jeg kan ikke understreke dette nok: Vekst er det viktigste elementet i å håndtere Israels økonomiske og sosiale politikk.  Det er ingen sosialpolitikk uten en økonomisk politikk som sikrer vekst og produserer ressurser." Statsministeren listet opp fire hovedgrep i den økonomiske politikken: kutte skattesatsene, redusere reguleringer, oppmuntre internasjonale teknologiselskaper til å investere i Israel, og fremme en stor investering i offentlig transportinfrastruktur. «Vi vil fortsette med å redusere skatter, slåss mot sentralisering, og åpne økonomien for konkurranse. Vi vil også fortsette med vår innsats for å løse boligkrisen," sa finansminister Moshe Kahlon.

Moshe_Kahlon2Den israelske regjeringen godkjente fredag et toårig statsbudsjett gjeldende for 2017 og 2018, og satt av 454 milliarder shekel (118 milliarder dollar) for 2017 og 463 milliarder shekel (120 milliarder dollar) for 2018. Forslaget vil bli presentert for den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset, denne uken, skriver Israel Hayom.

Regjeringens viktigste målsetninger er å redusere de høye levekostnadene, redusere sosioøkonomiske hull, og å stimulere økonomisk vekst og produktivitet.

Ved begynnelsen av budsjettmøtet fredag uttalte statsminister Benjamin Netanyahu og finansminister Moshe Kahlon (bilde) at budsjettet omfatter betydelige økninger i midler til velferd, helse, utdanning, transport og integrering av innvandrere. Budsjettet “inneholder en rekke vekstinsentiver til å øke konkurransen og redusere kostnadene ved å leve,” sa Netanyahu. “Jeg kan ikke understreke dette nok: Vekst er det viktigste elementet i å håndtere Israels økonomiske og sosiale politikk.  Det er ingen sosialpolitikk uten en økonomisk politikk som sikrer vekst og produserer ressurser.”

Statsministeren listet opp fire hovedgrep i den økonomiske politikken: kutte skattesatsene, redusere reguleringer, oppmuntre internasjonale teknologiselskaper til å investere i Israel, og fremme en stor investering i offentlig transportinfrastruktur.

«Vi vil fortsette med å redusere skatter, slåss mot sentralisering, og åpne økonomien for konkurranse. Vi vil også fortsette med vår innsats for å løse boligkrisen,” sa finansminister Moshe Kahlon.