En israelsk familie har tapt kampen om å beholde originale og upubliserte tekster skrevet av Franz Kafka. Nå skal de ivaretas av Israels nasjonalbibliotekmelder NRK med The Guardian som kilde. Biblioteket kunngjorde mandag at det vil gjøre manuskriptene tilgjengelige for offentligheten. Dermed er en årelang rettsprosess over. To lavere rettsinstanser har tidligere kommet fram til samme avgjørelse. Eva Hoffe, som har kjempet for å beholde manuskriptene, er datteren til kvinnen som jobbet som Max Brods sekretær. Max Brod var i sin tur Kafkas utgiver og fortrolige. Han beholdt og utga Kafkas verker etter hans død, til tross for at Kafka ba om at bøkene hans skulle brennes. Brod flyktet til Palestina da den tyske invasjonen kom til Tsjekkoslovakia i 1939, og det er på grunn av avtalebruddet med Kafka at man i dag kan lese kjente bøker som «Prosessen», «Metamorfosen» og «Slottet», skriver The Guardian. Da Brod døde, ba han sin sekretær, Ester Hoffe, om å levere bøkene til det hebraiske universitetet i Jerusalem. Det gjorde hun ikke, noe som har ført til en årelang strid i retten. Boksamlingen inneholder også ifølge NRK  upubliserte verker, og regnes med å være verdt flere millioner dollar. Franz Kafka var en tyskspråklig forfatter som ble født i Praha i 1883. Han fikk tuberkulose i 1917, og døde i 1924, bare 41 år gammel. Han publiserte bare en brøkdel av sitt forfatterskap mens han var i live

Franz KafkaEn israelsk familie har tapt kampen om å beholde originale og upubliserte tekster skrevet av Franz Kafka. Nå skal de ivaretas av Israels nasjonalbibliotekmelder NRK med The Guardian som kilde. Biblioteket kunngjorde mandag at det vil gjøre manuskriptene tilgjengelige for offentligheten. Dermed er en årelang rettsprosess over. To lavere rettsinstanser har tidligere kommet fram til samme avgjørelse.

Eva Hoffe, som har kjempet for å beholde manuskriptene, er datteren til kvinnen som jobbet som Max Brods sekretær. Max Brod var i sin tur Kafkas utgiver og fortrolige. Han beholdt og utga Kafkas verker etter hans død, til tross for at Kafka ba om at bøkene hans skulle brennes. Brod flyktet til Palestina da den tyske invasjonen kom til Tsjekkoslovakia i 1939, og det er på grunn av avtalebruddet med Kafka at man i dag kan lese kjente bøker som «Prosessen», «Metamorfosen» og «Slottet», skriver The Guardian.

Da Brod døde, ba han sin sekretær, Ester Hoffe, om å levere bøkene til det hebraiske universitetet i Jerusalem. Det gjorde hun ikke, noe som har ført til en årelang strid i retten. Boksamlingen inneholder også ifølge NRK  upubliserte verker, og regnes med å være verdt flere millioner dollar.

Franz Kafka var en tyskspråklig forfatter som ble født i Praha i 1883. Han fikk tuberkulose i 1917, og døde i 1924, bare 41 år gammel. Han publiserte bare en brøkdel av sitt forfatterskap mens han var i live