Norge handler med Israel som aldri før. Så langt i år har handelen passert en milliard kroner, skriver Dagen. "Norsk handel med Israel er ikke stor, men har lenge vært i betydelig vekst. De ferskeste tallene bekrefter dette", sier økonomiprofessor Ola H. Grytten til avisen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at importen fram til 1. juni var på 555 millioner kroner, som er en økning på 28,5 prosent i forhold til rekordåret i fjor. Bare i løpet av april ble det importert varer for over 200 millioner kroner. Samtidig steg eksporten av norske varer til Israel med 22 prosent så langt i år, skriver Dagen. Ola H. Grytten peker på at i tillegg til den offisielle statistikken fra SSB, kommer en rekke produkter fra andre land som innehar komponenter fra Israel. "Denne delen av handelen med Israel er i praksis størst. Det er så og si umulig å ikke handle med Israel på denne måten", sier han til Dagen. Professoren ved Handelshøyskolen i Bergen mener det er naturlig at to modne økonomier som Norge og Israel – der begge er demokratier og har stor utenrikssektor – handler med hverandre. "Handelen med Israel skyldes at begge land har gode produkter som de andre vil ha. Det overskygger både boikott og kampanjer for dette", sier  han. Jørund Rytman (Frp) er leder for Israels venner på Stortinget, og han ser i følge Dagen veldig positivt på at handelen med Israel stadig øker. "Det er både gledelig og hyggelig at det går riktig vei, og jeg har ingen tro på at det vil snu i fremtiden", sier Rytman til den kristne avisen. Han viser blant annet til at i september sender Norge en større delegasjon til Israel med representanter fra politikk og næringsliv.  Rytman mener det er vanskelig å si noe sikkert om hvorfor handelen er økende, "men mer dialog og samtaler mellom Norge og Israel skaper nye muligheter på begge sider. Vi ser i dag at både norske og israelske politikere er interessert i mer handel mellom landene", mener han.

israel2Norge handler med Israel som aldri før. Så langt i år har handelen passert en milliard kroner, skriver Dagen. “Norsk handel med Israel er ikke stor, men har lenge vært i betydelig vekst. De ferskeste tallene bekrefter dette”, sier økonomiprofessor Ola H. Grytten til avisen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at importen fram til 1. juni var på 555 millioner kroner, som er en økning på 28,5 prosent i forhold til rekordåret i fjor.

Bare i løpet av april ble det importert varer for over 200 millioner kroner. Samtidig steg eksporten av norske varer til Israel med 22 prosent så langt i år, skriver Dagen. Ola H. Grytten peker på at i tillegg til den offisielle statistikken fra SSB, kommer en rekke produkter fra andre land som innehar komponenter fra Israel. “Denne delen av handelen med Israel er i praksis størst. Det er så og si umulig å ikke handle med Israel på denne måten”, sier han til Dagen.

Professoren ved Handelshøyskolen i Bergen mener det er naturlig at to modne økonomier som Norge og Israel – der begge er demokratier og har stor utenrikssektor – handler med hverandre. “Handelen med Israel skyldes at begge land har gode produkter som de andre vil ha. Det overskygger både boikott og kampanjer for dette”, sier  han.

Jørund Rytman (Frp) er leder for Israels venner på Stortinget, og han ser i følge Dagen veldig positivt på at handelen med Israel stadig øker. “Det er både gledelig og hyggelig at det går riktig vei, og jeg har ingen tro på at det vil snu i fremtiden”, sier Rytman til den kristne avisen.

Han viser blant annet til at i september sender Norge en større delegasjon til Israel med representanter fra politikk og næringsliv.  Rytman mener det er vanskelig å si noe sikkert om hvorfor handelen er økende, “men mer dialog og samtaler mellom Norge og Israel skaper nye muligheter på begge sider. Vi ser i dag at både norske og israelske politikere er interessert i mer handel mellom landene”, mener han.