I mars ble det avholdt et møte om kjernfysisk sikkerhet i Washington. Der deltok både den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan og Israels energiminister Yuval Steinitz. De benytte i følge Israel Hayomt anledningen til et privat møte som varte i en halv time.Detaljene fra møtet har ikke vært kjent før de ble offentliggjort av den israelske avisen nylig. Blant temaene som ble diskutert var krigen i Syria, Irans tilstedeværelse der, terrorisme og naturgass. I et intervju på hans kontor i Jerusalem bekreftet Steinitz møtet i Washington, skriver Israel Hayom. "Detble holdt i en veldig god atmosfære," sa han. "Jeg ønsker ikke å si mer enn det." Etter møtet i Washington har det vært flere samtaler på høyt nivå mellom utsendinger fra Tyrkia og Israel både i Geneve og London. Israel og Kypros, som har stadig tettere bånd, sitter på anslagsvis 3,450 milliarder kubikkmeter gass begravd i Levanten Basin. Disse reservene er verdt rundt 700 milliarder dollar, nok gass til å forsyne hele verden for et år, skriver Israel Hayom. Og det er bare de påviste reservene. En fersk seismologisk undersøkelse utført av en fransk konsulent konkluderte med at Israel alene kan sitte på nesten tre ganger så mye gass som først antatt, ifølge Steinitz. Problemet er ikke bare de store kostnadene ved boring for gassen, men å finne en vei til å levere den til kunder. Mens en del av gassen vil gå til innenlandsk forbruk, er det store flertallet øremerket for eksport. Med mindre Israel og Kypros kan forhandle frem langsiktige eksportkontrakter vil kostnadene ved å utvikle dypvannsfelt ikke bli dekket, og de enorme investeringene kan aldri bli fullt utnyttet. Jordan, som har en fredsavtale med Israel, kan være en langsiktig kjøper av israelsk gass, men det er et beskjedent marked. Nabolandene Libanon og Syria - begge svorne fiender av Israel - er utelukket. I stedet vil Tyrkia og Egypt, med 80 millioner og 93 millioner mennesker være langt bedrekunder  som potensielle langsiktige forbrukere. En innledende plan var å sende noe av gassen til Egypt, som allerede har små kontrakter for å kjøpe gass fra Israel. Men i det siste året har Egypt oppdaget naturgass utenfor sinegen  kystlinje, og Egypts president Abdel-Fattah el-Sissi har sagt at han vil presse fremover raskt med å utvikle sine egne energiressurser. Steinitz sier til Israel Hayom at en avtale med Egypt fortsatt er et alternativ. Men Israel ønsker også å snu seg mot å utforske en rørledning til Tyrkia, både for forbrukerne der og som en forbindelse til Europa. Et tredje alternativ er et Kypros-Hellas-Europa rute. Tyrkia importerer mesteparten av sin gass fra Russland. Men landets bånd med Moskva er anstrengt, særlig på grunn av den syriske konflikten. Tyrkia har en raskt voksende økonomi og bruker i følge Israel Hayom 50 milliarder kubikkmeter gass i året. Etterspørselen er forventet å dobles i løpet av de neste sju eller åtte år, sier analytikere. "Tyrkia trenger andre kilder, pålitelige kilder, for gass", sier Steinitz. "Vi har en interesse for å eksportere israelsk gass og å ha eksport alternativer, ikke å være helt avhengig av ett land for vår eksport. Så det er en veldig god mulighet her." Tyrkiske energiselskaper deler i følge den israelske avisen den oppfatningen. Både Zorlu Enerji og et konsortium av Turcas og Enerjisa har hatt samtaler med Israel om gasspriser og potensielle rørtraseer, forteller en tyrkisk industrikilde til Reuters. Å bygge en rørledning til Tyrkia eller Egypt er omtrent samme avstand, rundt 540 kilometer, og omtrent samme pris, rundt 3 milliarder dollar. Tyrkia er mer attraktivt på grunn av sin posisjon som en inngangsport til Europa. Det er imidlertid endel skjær i sjøen. Først og fremst det dårlige forholdet mellom Kypros og Tyrkia. En rørledning fra olje- og naturgassfeltene til Tyrkia må delvis gå gjennom kypriotisk farvann og er avhengig av at Kyros trekkes med i et trekant samarbeid.

oljeI mars ble det avholdt et møte om kjernfysisk sikkerhet i Washington. Der deltok både den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan og Israels energiminister Yuval Steinitz. De benytte i følge Israel Hayomt anledningen til et privat møte som varte i en halv time.Detaljene fra møtet har ikke vært kjent før de ble offentliggjort av den israelske avisen nylig. Blant temaene som ble diskutert var krigen i Syria, Irans tilstedeværelse der, terrorisme og naturgass.

I et intervju på hans kontor i Jerusalem bekreftet Steinitz møtet i Washington, skriver Israel Hayom. “Detble holdt i en veldig god atmosfære,” sa han. “Jeg ønsker ikke å si mer enn det.” Etter møtet i Washington har det vært flere samtaler på høyt nivå mellom utsendinger fra Tyrkia og Israel både i Geneve og London.

Israel og Kypros, som har stadig tettere bånd, sitter på anslagsvis 3,450 milliarder kubikkmeter gass begravd i Levanten Basin. Disse reservene er verdt rundt 700 milliarder dollar, nok gass til å forsyne hele verden for et år, skriver Israel Hayom. Og det er bare de påviste reservene. En fersk seismologisk undersøkelse utført av en fransk konsulent konkluderte med at Israel alene kan sitte på nesten tre ganger så mye gass som først antatt, ifølge Steinitz.

Problemet er ikke bare de store kostnadene ved boring for gassen, men å finne en vei til å levere den til kunder. Mens en del av gassen vil gå til innenlandsk forbruk, er det store flertallet øremerket for eksport. Med mindre Israel og Kypros kan forhandle frem langsiktige eksportkontrakter vil kostnadene ved å utvikle dypvannsfelt ikke bli dekket, og de enorme investeringene kan aldri bli fullt utnyttet.

Jordan, som har en fredsavtale med Israel, kan være en langsiktig kjøper av israelsk gass, men det er et beskjedent marked. Nabolandene Libanon og Syria – begge svorne fiender av Israel – er utelukket. I stedet vil Tyrkia og Egypt, med 80 millioner og 93 millioner mennesker være langt bedrekunder  som potensielle langsiktige forbrukere.

En innledende plan var å sende noe av gassen til Egypt, som allerede har små kontrakter for å kjøpe gass fra Israel. Men i det siste året har Egypt oppdaget naturgass utenfor sinegen  kystlinje, og Egypts president Abdel-Fattah el-Sissi har sagt at han vil presse fremover raskt med å utvikle sine egne energiressurser.

Steinitz sier til Israel Hayom at en avtale med Egypt fortsatt er et alternativ. Men Israel ønsker også å snu seg mot å utforske en rørledning til Tyrkia, både for forbrukerne der og som en forbindelse til Europa. Et tredje alternativ er et Kypros-Hellas-Europa rute.

Tyrkia importerer mesteparten av sin gass fra Russland. Men landets bånd med Moskva er anstrengt, særlig på grunn av den syriske konflikten. Tyrkia har en raskt voksende økonomi og bruker i følge Israel Hayom 50 milliarder kubikkmeter gass i året. Etterspørselen er forventet å dobles i løpet av de neste sju eller åtte år, sier analytikere.

“Tyrkia trenger andre kilder, pålitelige kilder, for gass”, sier Steinitz. “Vi har en interesse for å eksportere israelsk gass og å ha eksport alternativer, ikke å være helt avhengig av ett land for vår eksport. Så det er en veldig god mulighet her.”

Tyrkiske energiselskaper deler i følge den israelske avisen den oppfatningen. Både Zorlu Enerji og et konsortium av Turcas og Enerjisa har hatt samtaler med Israel om gasspriser og potensielle rørtraseer, forteller en tyrkisk industrikilde til Reuters. Å bygge en rørledning til Tyrkia eller Egypt er omtrent samme avstand, rundt 540 kilometer, og omtrent samme pris, rundt 3 milliarder dollar. Tyrkia er mer attraktivt på grunn av sin posisjon som en inngangsport til Europa.

Det er imidlertid endel skjær i sjøen. Først og fremst det dårlige forholdet mellom Kypros og Tyrkia. En rørledning fra olje- og naturgassfeltene til Tyrkia må delvis gå gjennom kypriotisk farvann og er avhengig av at Kyros trekkes med i et trekant samarbeid.