Forskere fra Rambam Health Care Campus, et sykehus lokalisert i Haifa, har gått sammen med kolleger fra blant annet det amerikanske forsvarsdepartementet, for å prøve å forstå hvorfor noen individer vil komme seg helt fra en skade, mens andre vil sitte igjen med kroniske og varige smerter. Målet er å utvikle en modell for å forutsi hvem som vil utvikle kroniske smerter etter en skade. "Fra det vi nå vet om denne prosessen er mange faktorer involvert, inkludert pasientens egne distinkte smertebehandlingsmekanismer, hjernens struktur og tilkobling mellom de ulike delene, samt genetiske og psykologiske faktorer," forklarer professor David Yarnitzky, direktør for Rambam Department of Neurology, som startet studiet og leder det israelske teamet, gjennom en pressemelding. "Hvis vi lykkes med å bedre forstå disse prosessene, og blir i stand til å bygge en prediktiv modell, vil dette være et reelt gjennombrudd innen smertemedisin." Innenfor rammen av studien gjennomgår pasienter som har vedvarende hode- og nakkeskader en klinisk evaluering av deres smertebehandlingsmekanismer, en psykologisk evaluering, MR av hjernen, EEG, og genetisk profilering. Den kliniske tilstanden blir så fulgt opp i en periode på ett år, og resultatene analyseres. Som et internasjonalt anerkjent traumesenteret har Rambam opparbeidet mye kompetanse på dette feltet gjennom behandling av tusenvis av sivile og militære skader. Studien foregår i sentre i Israel, USA, Canada og Australia.

Rambam_HaifaForskere fra Rambam Health Care Campus, et sykehus lokalisert i Haifa, har gått sammen med kolleger fra blant annet det amerikanske forsvarsdepartementet, for å prøve å forstå hvorfor noen individer vil komme seg helt fra en skade, mens andre vil sitte igjen med kroniske og varige smerter. Målet er å utvikle en modell for å forutsi hvem som vil utvikle kroniske smerter etter en skade.

“Fra det vi nå vet om denne prosessen er mange faktorer involvert, inkludert pasientens egne distinkte smertebehandlingsmekanismer, hjernens struktur og tilkobling mellom de ulike delene, samt genetiske og psykologiske faktorer,” forklarer professor David Yarnitzky, direktør for Rambam Department of Neurology, som startet studiet og leder det israelske teamet, gjennom en pressemelding.

“Hvis vi lykkes med å bedre forstå disse prosessene, og blir i stand til å bygge en prediktiv modell, vil dette være et reelt gjennombrudd innen smertemedisin.”

Innenfor rammen av studien gjennomgår pasienter som har vedvarende hode- og nakkeskader en klinisk evaluering av deres smertebehandlingsmekanismer, en psykologisk evaluering, MR av hjernen, EEG, og genetisk profilering. Den kliniske tilstanden blir så fulgt opp i en periode på ett år, og resultatene analyseres.

Som et internasjonalt anerkjent traumesenteret har Rambam opparbeidet mye kompetanse på dette feltet gjennom behandling av tusenvis av sivile og militære skader. Studien foregår i sentre i Israel, USA, Canada og Australia.