Nylig stengte den franske banken Credit Mutuel en online innsamlingskonto til den franske BDS-bevegelsen, skriver miff.no med Jerusalem Post om kilde. "BDS Frankrike brukte ulovlige metoder for å åpne sin konto og Credit Mutuel stengte den", sier den israelske journalisten Jean Patrick Grumberg til Jerusalem Post. Frankrikes lover forbyr alle former for oppmuntring til økonomisk boikott, sier det franske parlamentsmedlemmet Meyer Habib. Etter at innsamlingsmuligheten via Credit Mutuel forsvant, la BDS Frankrike en mulighet for å gi online gaver via PayPal ut på sine nettsider. 31. mai melder Jerusalem Post at også denne innsamlingskontoen tilsynelatende er avsluttet. BDS Frankrike er, ifølge Jerusalem Post, en av Europas største anti-israelske organisajoner med nesten 6.700 følgere på Twitter og 43.400 følgere på Facebook. PayPal er et amerikansk selskap med hovedkontor i USA. Staten Illinois i USA har anti-boikotter lover som kan kriminalisere PayPals økonomiske tjenester for BDS i Frankrike, skriver miff.no. Da flertallet i Sør-Trøndelag fylkeskommune ville boikotte Israel i 2005, slo Utenriksdepartementet fast at slike boikottaksjoner “er i strid med folkeretten, norsk lov, EØS-avtalen og WTO-avtalen”. Også norske banker bør undersøke hva de er med på., mener organisasjonen Med Israel for Fred.

ParisNylig stengte den franske banken Credit Mutuel en online innsamlingskonto til den franske BDS-bevegelsen, skriver miff.no med Jerusalem Post om kilde. “BDS Frankrike brukte ulovlige metoder for å åpne sin konto og Credit Mutuel stengte den”, sier den israelske journalisten Jean Patrick Grumberg til Jerusalem Post. Frankrikes lover forbyr alle former for oppmuntring til økonomisk boikott, sier det franske parlamentsmedlemmet Meyer Habib.

Etter at innsamlingsmuligheten via Credit Mutuel forsvant, la BDS Frankrike en mulighet for å gi online gaver via PayPal ut på sine nettsider. 31. mai melder Jerusalem Post at også denne innsamlingskontoen tilsynelatende er avsluttet.

BDS Frankrike er, ifølge Jerusalem Post, en av Europas største anti-israelske organisajoner med nesten 6.700 følgere på Twitter og 43.400 følgere på Facebook. PayPal er et amerikansk selskap med hovedkontor i USA. Staten Illinois i USA har anti-boikotter lover som kan kriminalisere PayPals økonomiske tjenester for BDS i Frankrike, skriver miff.no.

Da flertallet i Sør-Trøndelag fylkeskommune ville boikotte Israel i 2005, slo Utenriksdepartementet fast at slike boikottaksjoner “er i strid med folkeretten, norsk lov, EØS-avtalen og WTO-avtalen”. Også norske banker bør undersøke hva de er med på., mener organisasjonen Med Israel for Fred.