Etableringen av en bybane i Jerusalem har gjort det enklere å ta seg frem i byen både for innbyggere og turister. Nå blir det enda enklere. Jerusalems bybane, Jerusalem Light Rail, vil doble kapasiteten. Etter to år med forhandlinger har den israelske staten blitt enige om å betale Citypass og entreprenøren Alstom 350 millioner euro for å utvidelse bybanen, skriver Globes. Etter nesten to år med diskusjoner mellom Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet på den ene siden og Jerusalem Light Rails konsesjonær Citypass og fungerende entreprenør Alstom på den andre, er det oppnådd forståelse om forlengelse av bybanens linjer. Arbeidene er verdsatt til 3 milliarder shekel. Av dette vil Citypass utføre arbeider for rundt 1,5 milliarder. Arbeidet med å utvide linjene er forventet å være fullført senest tidlig i 2020. Ifølge planen skal den nåværende linjen fortsette sørover fra Mount Herzl til Hadassah Ein Kerem Hospital og nordover fra Pisgat Ze'ev til Neve Yaakov. To sidebaner, eller utstikkere, kjent som "campus linjer", er ment å nå frem til to viktige studiesteder, det hebraiske universitetets avdelinger på Mount Scopus og Givat Ram. Etter utvidelsene vil linjen totalt bli 22 kilometer lang. Cityypass sin administrerende direktør, Yaron Ravid, er fornøyd. "Allerede nå reiser 140.000 mennesker med Jerusalem Light Rail daglig, og mange flere vil om kort tid være i stand til å nyte en komfortabel, behagelig og rask reise. "

Jerusalem2Etableringen av en bybane i Jerusalem har gjort det enklere å ta seg frem i byen både for innbyggere og turister. Nå blir det enda enklere. Jerusalems bybane, Jerusalem Light Rail, vil doble kapasiteten. Etter to år med forhandlinger har den israelske staten blitt enige om å betale Citypass og entreprenøren Alstom 350 millioner euro for å utvidelse bybanen, skriver Globes.

Etter nesten to år med diskusjoner mellom Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet på den ene siden og Jerusalem Light Rails konsesjonær Citypass og fungerende entreprenør Alstom på den andre, er det oppnådd forståelse om forlengelse av bybanens linjer. Arbeidene er verdsatt til 3 milliarder shekel. Av dette vil Citypass utføre arbeider for rundt 1,5 milliarder. Arbeidet med å utvide linjene er forventet å være fullført senest tidlig i 2020.

Ifølge planen skal den nåværende linjen fortsette sørover fra Mount Herzl til Hadassah Ein Kerem Hospital og nordover fra Pisgat Ze’ev til Neve Yaakov. To sidebaner, eller utstikkere, kjent som “campus linjer”, er ment å nå frem til to viktige studiesteder, det hebraiske universitetets avdelinger på Mount Scopus og Givat Ram. Etter utvidelsene vil linjen totalt bli 22 kilometer lang.

Cityypass sin administrerende direktør, Yaron Ravid, er fornøyd.
“Allerede nå reiser 140.000 mennesker med Jerusalem Light Rail daglig, og mange flere vil om kort tid være i stand til å nyte en komfortabel, behagelig og rask reise. “