I 2015 kom det 16 prosent flere innvandrere til Israel enn årets før, i følge det israelske statistiske sentralbyrået. Totalt 27,908 innvandrere fra hele verden flyttet til Israel i fjor, sammen med 6,461 israelere som returnerte til landet. 53% av de nye innvandrerne kom fra Russland, Ukraina og andre land i det tidligere Sovjetunionen, mens 24% var fra Frankrike og 9% fra USA. Ifølge sttistikken kom 6632 innvandrere fra Russland i 2015, en 44% økning fra året før. Og 6886 kom fra Ukraina, en økning på 20% fra 2014. Antallet franske innvandrere økte med kun 1% i 2015 til 6628. De fleste innvandrere flyttet til Israels større byer, med 12% bosetting i Tel Aviv, 11% i Jerusalem, 8% i Haifa og 6% i Ashdod, skriver Israel Hayom. Sekstifem prosent av innvandrere til Israel i 2015 hadde 13 eller flere års skolegang med 67% jobber i felt som krever en akademisk utdannelse. Totalt ca 3,2 millioner innvandrere har flyttet til Israel siden staten ble opprettet. 42% har ankommet siden 1990.

Israel_Feiring2I 2015 kom det 16 prosent flere innvandrere til Israel enn årets før, i følge det israelske statistiske sentralbyrået. Totalt 27,908 innvandrere fra hele verden flyttet til Israel i fjor, sammen med 6,461 israelere som returnerte til landet. 53% av de nye innvandrerne kom fra Russland, Ukraina og andre land i det tidligere Sovjetunionen, mens 24% var fra Frankrike og 9% fra USA.

Ifølge sttistikken kom 6632 innvandrere fra Russland i 2015, en 44% økning fra året før. Og 6886 kom fra Ukraina, en økning på 20% fra 2014. Antallet franske innvandrere økte med kun 1% i 2015 til 6628. De fleste innvandrere flyttet til Israels større byer, med 12% bosetting i Tel Aviv, 11% i Jerusalem, 8% i Haifa og 6% i Ashdod, skriver Israel Hayom.

Sekstifem prosent av innvandrere til Israel i 2015 hadde 13 eller flere års skolegang med 67% jobber i felt som krever en akademisk utdannelse. Totalt ca 3,2 millioner innvandrere har flyttet til Israel siden staten ble opprettet. 42% har ankommet siden 1990.