Israelerne er i stor grad fornøyd med deres økonomiske situasjon, ifølge en ny undersøkelse publisert av det israelske statistiske sentralbyrået . Det gjelder også nær halvparten av Israels arabiske befolkning. Og pensjonistene er mest fornøyd.  Undersøkelsen fant at 58% av israelere i alderen 20 og over var fornøyd med deres økonomiske status i 2014. Undersøkelsen viser også at 10% av israelerne er "svært fornøyd". Det er nesten ingen forskjell mellom kjønnene. 59% av mennene og 57% prosent av kvinnene var fornøyd med deres økonomiske stilling. Blant israelske jøder, sa 60% at de var fornøyd, mens 48% av israelske arabere sa det samme. Alder var en faktor i nivået av tilfredshet. 54% av israelerne mellom 20 og 44 sier de var fornøyd med sin økonomiske status. Dette økte til 58% for de mellom 45 og 64 og 69% for israelere i alderen 65 og over.

Pensjonist_IsraelIsraelerne er i stor grad fornøyd med deres økonomiske situasjon, ifølge en ny undersøkelse publisert av det israelske statistiske sentralbyrået . Det gjelder også nær halvparten av Israels arabiske befolkning. Og pensjonistene er mest fornøyd. 

Undersøkelsen fant at 58% av israelere i alderen 20 og over var fornøyd med deres økonomiske status i 2014. Undersøkelsen viser også at 10% av israelerne er “svært fornøyd”.

Det er nesten ingen forskjell mellom kjønnene. 59% av mennene og 57% prosent av kvinnene var fornøyd med deres økonomiske stilling. Blant israelske jøder, sa 60% at de var fornøyd, mens 48% av israelske arabere sa det samme.

Alder var en faktor i nivået av tilfredshet. 54% av israelerne mellom 20 og 44 sier de var fornøyd med sin økonomiske status. Dette økte til 58% for de mellom 45 og 64 og 69% for israelere i alderen 65 og over.