Forrige uke undertegnet den israelske justisministeren to tilsynelatende små og korte endringer i forskrifter som har vidtrekkende og dramatisk positive konsekvenser og vil gjøre det enklere for utenlandske selskaper å gjøre forretninger i Israel, og samtidig gjøre det lettere for israelske offentlige selskaper å tiltrekke seg utlendinger til å delta i deres styrer, skriver David H. Schapiro i Globes. Han er seniorpartner i advokatfirmaet Yigal Arnon & Co. . Fra og med juni måned kan alle registreringer gjort med det hebraiske selskapesregisteret i Israel bli arkivert på engelsk. Dette betyr at selskapene kan bli dannet, vedtektene endret og sikkerhetsinteresser ivaretatt på engelsk språk, selv om engelsk ikke er et offisielt språk i staten Israel der de offisielle juridiske språkene er hebraisk og arabisk. Disse dokumentene kan nå arkiveres på engelsk og engelsk vil i så fall være det bindende og styrende språket i dokumentet. Ikke hebraiske talende forretningsfolk vil ikke lenger trenge å signere selskapsdokumenter på hebraisk, selv om de ikke har noen forståelse av det hebraiske språket. Det nye regelverket krever en "lettere" oversettelse til hebraisk i registeret, i tillegg til den engelske teksten, men denne oversettelsener er ikke en offisiell oversettelse, og er kun ment for å forenkle lesingen av dokumentet, skriver advokat Schapiro. Den andre endringen vedtatt forrige uke påvirker over 100 israelske selskaper som handler på børsene verden over, skriver han. Den vil gjøre det enklere å ta med utlendinger i styrene i israelske børsnoterte selskaper. Den israelske advokaten håper at "denne pust av frisk luft" ytterligere vil styrke kvaliteten på styrene i offentlige selskaper.

David Schapiro_1Forrige uke undertegnet den israelske justisministeren to tilsynelatende små og korte endringer i forskrifter som har vidtrekkende og dramatisk positive konsekvenser og vil gjøre det enklere for utenlandske selskaper å gjøre forretninger i Israel, og samtidig gjøre det lettere for israelske offentlige selskaper å tiltrekke seg utlendinger til å delta i deres styrer, skriver David H. Schapiro i Globes.

Han er seniorpartner i advokatfirmaet Yigal Arnon & Co.
.
Fra og med juni måned kan alle registreringer gjort med det hebraiske selskapesregisteret i Israel bli arkivert på engelsk. Dette betyr at selskapene kan bli dannet, vedtektene endret og sikkerhetsinteresser ivaretatt på engelsk språk, selv om engelsk ikke er et offisielt språk i staten Israel der de offisielle juridiske språkene er hebraisk og arabisk. Disse dokumentene kan nå arkiveres på engelsk og engelsk vil i så fall være det bindende og styrende språket i dokumentet.

Ikke hebraiske talende forretningsfolk vil ikke lenger trenge å signere selskapsdokumenter på hebraisk, selv om de ikke har noen forståelse av det hebraiske språket. Det nye regelverket krever en “lettere” oversettelse til hebraisk i registeret, i tillegg til den engelske teksten, men denne oversettelsener er ikke en offisiell oversettelse, og er kun ment for å forenkle lesingen av dokumentet, skriver advokat Schapiro.

Den andre endringen vedtatt forrige uke påvirker over 100 israelske selskaper som handler på børsene verden over, skriver han. Den vil gjøre det enklere å ta med utlendinger i styrene i israelske børsnoterte selskaper. Den israelske advokaten håper at “denne pust av frisk luft” ytterligere vil styrke kvaliteten på styrene i offentlige selskaper.