Styret har i inneværende periode hatt fokus på entrepenørskap og «innovasjonsreisen» som er en årlig delegasjonsreise til Tel Aviv Inovation Festival i slutten av september, fremgår det av årsberetningen fra styret i handelskammeret .Det er dessuten fortsatt høyt fokus på å utvikle samarbeidet innen Olje og Energi området mellom Israel og Norge. Dette håndteres i hovedsak av foreningens avdeling i Stavanger. Også i 2015 ble det utdelt en ærespris til den enkeltperson eller forening som gjennom sitt arbeid og aktiviteter har betydd mest for utviklingen av handel, forskning og kulturelt samarbeide mellom Israel og Norge. Prisen ble i 2015 utdelt på sommermøtet og tilfalt denne gangen Trygve Brekke, leder av NIHK Stavanger. "Trygve har på en forbilledlig måte bygget opp en solid avdeling i Stavanger. Det er med stor beundring vi registrerer hans høye aktivitetsnivå, og vi har registrert at Trygve Brekke har organisert en rekke delegeasjonsreiser til og fra Israel. Prisen var meget fortjent og vi gleder oss alle over veksten i Stavangerregionen og ser frem til fortsettelsen," skriver styret i sin årsberetning. Det har i løpet av det siste året vært flere spennende medlemsmøter, blant annet et sommermøte i lokalene til Oslo International House med minikonsert av saksofonist Tore Ljøkjel og middag med 66 deltagere. Hovedinnleggene på møtet kom fra Olje- og Energiminister Tord Lien som snakket om mulighetene for olje og energisamarbeid og Dan Poraz fra den Israelske ambassaden som snakket om mulighetene i det videre samarbeidet mellom Norge og Israel. Julemøtet ble arrangert i samarbeid med Israels venner på Stortingert. Det ble innledet med en kort innleding fra stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan og handelskammerets leder Dag R Abrahamsen (bilde), etterfulgt av foredrag fra Israels ambassadør i Norge Raphael Schutz. Derette oppsummerte Hege Tollerud, som er daglig leder i Oslo Edtech Cluster, med et foredrag hvor hun informerte om reisen og aktivitetene under DLD Tel Aviv innovation Festival.

Dag_Abrahamsen2Styret har i inneværende periode hatt fokus på entrepenørskap og «innovasjonsreisen» som er en årlig delegasjonsreise til Tel Aviv Inovation Festival i slutten av september, fremgår det av årsberetningen fra styret i handelskammeret .Det er dessuten fortsatt høyt fokus på å utvikle samarbeidet innen Olje og Energi området mellom Israel og Norge. Dette håndteres i hovedsak av foreningens avdeling i Stavanger.

Også i 2015 ble det utdelt en ærespris til den enkeltperson eller forening som gjennom sitt arbeid og aktiviteter har betydd mest for utviklingen av handel, forskning og kulturelt samarbeide mellom Israel og Norge. Prisen ble i 2015 utdelt på sommermøtet og tilfalt denne gangen Trygve Brekke, leder av NIHK Stavanger.

“Trygve har på en forbilledlig måte bygget opp en solid avdeling i Stavanger. Det er med stor beundring vi registrerer hans høye aktivitetsnivå, og vi har registrert at Trygve Brekke har organisert en rekke delegeasjonsreiser til og fra Israel. Prisen var meget fortjent og vi gleder oss alle over veksten i Stavangerregionen og ser frem til fortsettelsen,” skriver styret i sin årsberetning.

Det har i løpet av det siste året vært flere spennende medlemsmøter, blant annet et sommermøte i lokalene til Oslo International House med minikonsert av saksofonist Tore Ljøkjel og middag med 66 deltagere. Hovedinnleggene på møtet kom fra Olje- og Energiminister Tord Lien som snakket om mulighetene for olje og energisamarbeid og Dan Poraz fra den Israelske ambassaden som snakket om mulighetene i det videre samarbeidet mellom Norge og Israel.

Julemøtet ble arrangert i samarbeid med Israels venner på Stortingert. Det ble innledet med en kort innleding fra stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan og handelskammerets leder Dag R Abrahamsen (bilde), etterfulgt av foredrag fra Israels ambassadør i Norge Raphael Schutz. Derette oppsummerte Hege Tollerud, som er daglig leder i Oslo Edtech Cluster, med et foredrag hvor hun informerte om reisen og aktivitetene under DLD Tel Aviv innovation Festival.