For første gang på ti år har en stor israelsk delegasjon med industriledere besøkt Egypt, der de møtte egyptiske kollega og fikk omvisning i egyptiske fabrikker, skriver Ynet News. Industrilederne ble hjertelig tatt imot av sine egyptiske kolleger, som var begeistret for utsiktene til å utvide omfanget av handelen mellom de to landene, skriver avisen. En tilsvarende delegasjon av egyptiske industriledere er ventet å besøke Israel i slutten av året. Den israelske delegasjonen bestod av 38 deltakere. Lederen av den egyptiske Tekstilunionen, Mohammed Qasem, var ansvarlig for møteplanen, der israelerne møtte med potensielle egyptiske kunder. De fleste av de israelske industrilderne som deltok i delegasjonen arbeidet i tekstil-, kjemisk-, plast- eller emballasjeproduksjon, og var ute etter å finne muligheter for å utvide eksporten av ulike produkter til Egypt, skriver Ynet News. Israelske eksport til Egypt beløp seg i 2015 til 113.1 millioner dollar, sammenlignet med 147.1milioner i 2014. Den israelske importen fra Egypt er mye mindre: 54.6 millioner dollar i 2015 og 58.3 millioner i 2014. 2011 var det siste året at handelen mellom de to landene gikk med full styrke, med en israelsk eksport på 236 millioner dollar og import på 178.5 millioner dollar. Den drastisk reduksjonen i handelen kom som et resultat av den egyptiske revolusjonen som kom som en del av den arabiske våren. Det muslimske brorskap og andre opposisjonspartimedlemmer har angrepet den egyptiske presidenten Abdul Fatah a-Sisi for å prøve å skape en høy grad av normalisering med Israel. Deres indignasjon begynte som et resultat av at den egyptiske sentralbanken besluttet å tillate valuta av shekel. Det er første gang at banken har anerkjent israelsk valuta, og selv satt en vekslingskurs: 2.19 egyptiske pounds til en shekel, skriver Ynet News.

Israel_egyptFor første gang på ti år har en stor israelsk delegasjon med industriledere besøkt Egypt, der de møtte egyptiske kollega og fikk omvisning i egyptiske fabrikker, skriver Ynet News. Industrilederne ble hjertelig tatt imot av sine egyptiske kolleger, som var begeistret for utsiktene til å utvide omfanget av handelen mellom de to landene, skriver avisen.

En tilsvarende delegasjon av egyptiske industriledere er ventet å besøke Israel i slutten av året. Den israelske delegasjonen bestod av 38 deltakere. Lederen av den egyptiske Tekstilunionen, Mohammed Qasem, var ansvarlig for møteplanen, der israelerne møtte med potensielle egyptiske kunder.

De fleste av de israelske industrilderne som deltok i delegasjonen arbeidet i tekstil-, kjemisk-, plast- eller emballasjeproduksjon, og var ute etter å finne muligheter for å utvide eksporten av ulike produkter til Egypt, skriver Ynet News.

Israelske eksport til Egypt beløp seg i 2015 til 113.1 millioner dollar, sammenlignet med 147.1milioner i 2014. Den israelske importen fra Egypt er mye mindre: 54.6 millioner dollar i 2015 og 58.3 millioner i 2014.

2011 var det siste året at handelen mellom de to landene gikk med full styrke, med en israelsk eksport på 236 millioner dollar og import på 178.5 millioner dollar. Den drastisk reduksjonen i handelen kom som et resultat av den egyptiske revolusjonen som kom som en del av den arabiske våren.

Det muslimske brorskap og andre opposisjonspartimedlemmer har angrepet den egyptiske presidenten Abdul Fatah a-Sisi for å prøve å skape en høy grad av normalisering med Israel.

Deres indignasjon begynte som et resultat av at den egyptiske sentralbanken besluttet å tillate valuta av shekel. Det er første gang at banken har anerkjent israelsk valuta, og selv satt en vekslingskurs: 2.19 egyptiske pounds til en shekel, skriver Ynet News.